21 października 2015 – Dzień Misyjny u Misjonarzy Afryki w Natalinie

Rokrocznie Kościół wzywa wszystkich swoich wyznawców do wzmożonej modlitwy za rozwój misji. To wezwanie znajduje swój wyraz w światowej niedzieli misyjnej, przypadającej w przedostatnią niedzielę października i następujący po niej tydzień misyjny. W roku 2015 niedziela wypadła 18 października, a tydzień misyjny trwał do 24 października. Ojciec św. Franciszek skierował z tej okazji specjalne orędzie, w którym napisał m.in.: ”Światowy Dzień Misyjny 2015 r. obchodzony jest w kontekście Roku Życia Konsekrowanego i z niego czerpie inspirację do modlitwy i refleksji. Jeśli bowiem każdy ochrzczony jest powołany do dawania świadectwa o Panu Jezusie przez głoszenie wiary otrzymanej w darze, odnosi się to w sposób szczególny do osoby konsekrowanej, ponieważ życie konsekrowane i misja są ze sobą silnie powiązane.
Naśladowanie Jezusa, w wyniku którego zrodziło się życie konsekrowane w Kościele, jest odpowiedzią na wezwanie, by wziąć krzyż i iść za Nim, brać przykład z Jego oddania Ojcu i Jego gestów posługi i miłości, stracić życie, by je odzyskać. A zważywszy na fakt, że cała egzystencja Chrystusa ma charakter misyjny, mężczyźni i kobiety, którzy naśladują Go bardziej z bliska, w pełni przyjmująten właśnie charakter.
Misja jest gorącą miłością do Jezusa Chrystusa i jednocześnie jest gorącą miłością do ludzi. Kiedy modlimy się przed Jezusem ukrzyżowanym, uznajemy wielkość Jego miłości, która daje nam godność i nas wspiera; a jednocześnie czujemy, że ta miłość, wypływająca z Jego przebitego serca, obejmuje cały lud Boży i całą ludzkość; tym samym czujemy również, że On chce się nami posłużyć, by coraz bardziej zbliżać się do swego umiłowanego ludu i do wszystkich tych, którzy Go szukają szczerym sercem”.
Podążając za tymi, przepięknymi, myślami, jako osoby konsekrowane i misjonarze, zaprosiliśmy Parafian św. Stanisława, biskupa i męczennika w Lublinie przy ul. Zbożowej, na specjalne modlitwy w intencji misji. Parafianie, swoim licznym przybyciem, dali znak, że nasza obecność wśród nich na niedzielnych Eucharystiach i nasze głoszenie Ewangelii, jest wartością, którą sobie cenią.
Modliliśmy się za misje najpierw modlitwą różańcową, prowadzona przez naszego kleryka Maćka. Następnie uczestniczyliśmy w koncelebrowanej przez Ojców: Pawła i Antoniego, Eucharystii, która odzwierciedlała entuzjazm brania udziału w szerzeniu misji Pana Jezusa. Nie było problemu z chętnymi do czytania i śpiewania psalmu spośród obecnych. Ich zaś śpiew był wyrazem ich żarliwości w zaangażowanie na rzecz rozwoju misji. W homilii została podkreślona niezwykle ważna rola ludzi świeckich w Afryce w rozprzestrzenianiu wartości Ewangelii. Skierowane zostało także wezwanie, aby wśród obecnych nie zabrakło wiernych, którzy zechcą utworzyć, spośród siebie, Małą Wspólnotę Misyjną, która zbierając się na spotkaniu modlitewno-formacyjnym raz w miesiącu, będzie konkretnym wyrazem zaangażowania w misję Kościoła.Po Mszy św. była okazja do odwiedzenia naszego muzeum z egzemplarzami sztuki afrykańskiej i podziwiania umiejętności ludzi żyjących w Afryce w wyrażaniu, poprzez sztukę, swoich ideałów i marzeń.
Chwała Panu za to modlitewne spotkanie, za rozwój misji aż po krańce świata.

12065911_913942431993696_8447545535346079437_n 12193843_913941361993803_3349450178207102346_n 12193418_913941971993742_8738960462359973340_n 12191611_913941341993805_6598587954413257147_n 12122589_913941338660472_746648131343016857_n 12111944_913941358660470_1884565666553010421_n