22 Marca: Światowy Dzień Wody

,,Troska o wodę jest obowiązkiem każdego człowieka.” Taki jest temat tegorocznego Światowego Dnia Wody. Jest to temat szczególnie bliski Misjonarzom Afryki, dlatego pochylenie się nad nim staje się ważnym elementem ewangelicznego przepowiadania w lokalnych społecznościach na kontynencie afrykańskim. Misjonarze to ludzie z natury praktyczni, więc wolimy działać niż mówić. Jeden z naszych polskich współbraci – O. Adam już od kilku lat aktywnie angażuje się w poszukiwanie wody i kopanie studni w Tanzanii. W rozmowach często mówi o tym, jaką radość daje Mu widok szybko rozwijającej się wioski po tym jak została tam wykopana studnia. Lokalny rząd zbuduje drogę, ludzie zaczną budować domy w pobliżu, rozwija się życie.

„Nie możemy dziś nie uznać, że prawdziwe podejście ekologiczne zawsze staje się podejściem społecznym, które musi włączyć sprawiedliwość w dyskusje o środowisku, aby usłyszeć zarówno wołanie ziemi, jak i krzyk biednych.” [Laudato Si, 49]