“Gdy myślę misje…” – konkurs!

KONKURS DLA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12 W LUBLINIE

 

KONKURS PLASTYCZNY 

W ramach przygotowań do zbliżającego się 

IV Krajowego Kongresu Misyjnego pod hasłem 

“Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału” 

serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły i Parafii do udziału 

w KONKURSIE PLASTYCZNYM

pt.:  ,,GDY MYŚLĘ MISJE …”

 pod honorowym patronatem :

Ojców Białych Misjonarzy Afryki

Organizator konkursu: Parafia św. Stanisława bm w Lublinie 

Koordynatorzy: Ojcowie Biali, katecheci z Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie


 

Cele konkursu: – pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży na temat działalności misyjnej Kościoła, w tym  misji prowadzonych przez Ojców Białych,

– pobudzenie wyobraźni i rozwijanie kreatywności oraz uzdolnień plastycznych, 

 – poznawanie krajów misyjnych – kultura, tradycja, historia, geografia,

Integracja środowiska szkolnego i parafialnego wokół wartości związanych z pracą misyjną i poświęceniem się dla innych, 

– promowanie twórczości artystycznej dzieci.

Zasady  uczestnictwa  w  konkursie: 

– uczestnikami są uczniowie klas I-VI i 1 Gimnazjum, których prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych: 

1) klasy I – III szkoły podstawowej         2) klasy IV – VI SP i I Gimnazjum

W każdej grupie wiekowej będą przyznane po 3 nagrody i wyróżnienia.         

– prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice: malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane w formacie A3 lub A4 (uczniowie wykonują prace przedstawiające pracę na misjach, także napotykane tam trudności; praca musi bezpośrednio nawiązywać do tematu);

– praca nie może być zbiorowego autorstwa; praca nie może być zwinięta w rulon lub zniszczona;

– Prace należy opisać na odwrocie: Imię i nazwisko dziecka, wiek, klasa; nazwa i adres szkoły, imię, nazwisko opiekuna, tytuł pracy.

Udział w konkursie  jest równoznaczny z wyrażeniem zgody – przez Uczestników i ich opiekunów – na przetwarzanie ich danych osobowych przez organizatora oraz publiczne (w tym w mediach) wykorzystanie pracy plastycznej i nazwiska uczestnika dla potrzeb konkursu i informowania o nim oraz podczas wystawy pokonkursowej. 

Kryteria oceny:  będą brane pod uwagę: zgodność pracy z tematem konkursu, ciekawe ujęcie tematu, pomysłowość , estetyka i ogólne wrażenie. 

Wyniki konkursu –  prace nagrodzone i wyróżnione zostaną wyeksponowane na wystawie w Kościele Parafialnym, a następnie w naszej szkole; wręczenie nagród i dyplomów będzie miało miejsce w niedzielę 14 czerwca 2015r. po Mszy św. o godz. 11.00 – w Kościele Parafialnym.

Prace należy składać u koordynatorów konkursu do niedzieli  7 czerwca 2015r.

Postanowienia końcowe

Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów.

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronach : www.stanislaw.lublin.pl, 

www.zs12.lublin.eu , www.ojcowiebiali.org 

 

Życzymy udanych pomysłów, dobrej i owocnej pracy oraz wielu nagród!!!