Bł. Wiktoria Rasoamanarivo

bł. Wiktoria Rasoamanarivo

Wspomnienie 21 sierpnia
Urodziła się w 1848 r. w Tananariwie (Madagaskar). Otrzymała staranne wychowanie, było to jednak wychowanie tradycyjnie pogańskie. Po osiedleniu się jezuitów na Madagaskarze uczęszczała do szkoły prowadzonej przez Siostry Józefitki z Cluny. Zapoznała się wówczas z religią katolicką i w 1863 r. przyjęła  chrzest. Mając szesnaście lat, zapragnęła wstąpić do zakonu, ale wydano ją za krewnego. Na jej żądanie ślub  odbył się według obrządku katolickiego. Mąż okazał się apodyktyczny. Znosiła to cierpliwie. Gdy był bliski  śmierci, pojednała go z Bogiem i sama ochrzciła. Gdy w 1883 r. Howasi wojowali z Francuzami, a misjonarzy  wydalono, odważnie broniła swych współwyznawców, oskarżonych o zdradę kraju, i podtrzymywała ich na  duchu. Wiele czyniła też na rzecz potrzebujących. Zmarła 21 sierpnia 1894 r. Św. Jan Paweł II beatyfikował ją w 1989 r. podczas wizyty w jej ojczyźnie.