Chcę zostać Misjonarzem! – Nabór kandydatów

Zgromadzenie Misjonarzy Afryki(Ojcowie Biali) W Natalinie k. Lublina przyjmuje kandydatów do formacji na Misjonarzy w Afryce.

Dokumenty potrzebne do przyjęcia są następujące:

* świadectwo dojrzałości w oryginale

* podanie z prośbą o przyjęcie do I cyklu formacji w Zgromadzeniu Misjonarzy Afryki(adresowane do O. Prowincjała Europejskiej Prowincji Misjonarzy Afryki)- własnoręcznie napisane

* własnoręcznie napisany życiorys.

* 3 zdjęcia

* kserokopię dowodu osobistego

* aktualną(nie starszą niż 6 miesięcy) metrykę chrztu (z adnotacją o sakramencie bierzmowania)

* metrykę urodzenia(cywilną)

* opinię o Kandydacie wyrażoną na piśmie przez Księdza Proboszcza własnej parafii [oraz Katechetę ze szkoły średniej]

* Zaświadczenie lekarskie ( nie starsze niż 6 miesięcy)

Kandydat proszony jest o wejście na stronę: http://www.kul.pl/teologia-kurs-a-dla-alumnow,art_25552.html

Aby zarejestrować się w systemie przyjmowania na uczelnię.

7 lipca zaś w gmachu Metropolitalnego Seminarium Lubelskiego odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna kandydata przed komisją egzaminacyjną.

Prosimy o pierwszy kontakt drogą mailową na adres:

mafr@ojcowiebiali.org

Ojciec św. Franciszek w Adhortacji Apostolskiej

EVANGELII GAUDIUM umieścił następujące zdanie:

Wyjdźmy, wyjdźmy, by ofiarować wszystkim życie Jezusa Chrystusa”.

Drogi młody entuzjasto pięknego życia!

Czy nie do Ciebie skierowane są te słowa?!

Załącznik: Ulotka