„Do wyższych rzeczy jestem stworzony …”

W dniach 14-16 września o. Mariusz wziął udział w Kostkowiadzie – spotkaniu młodzieży zorganizowanym w parafii św. Wojciecha w Przasnyszu. O. Mariusz pojechał tam z ks. Tomaszem Niedziałkiem, który, obok s. Moniki Borycy oraz Moniki i Marcina Gomułków, wziął udział w panelu dyskusyjnym na temat powołania – „Krzyżyk na drogę”.
Spotkanie to odbyło się w przededniu święta św. Stanisława Kostki, którego wspominamy 18 września. W tym roku przypada jubileusz 450-lecia narodzin Stanisława dla Nieba.
Stanisław Kostka żył w połowie XVI wieku (1550-1568). Wstąpił do zakonu jezuitów wbrew woli rodziców pokonując wiele przeciwności. Choć żył bardzo krótko, bo zaledwie 18 lat, nie zmarnował swojego młodego życia. Odważnie odpowiedział na zaproszenie do przyjaźni z Chrystusem, a Jego mottem były słowa: „Do wyższych rzeczy jestem stworzony i dla nich pragnę żyć”.
Świadectwo życia Stasia oraz wartości, którymi się kierował w swych decyzjach, były głównym tematem „Kostkowiady”. Podczas rozmów wielokrotnie powoływano się na przykład Stasia – rówieśnika uczestników spotkania. Przykład Jego życia zachęca młodych ludzi, aby z odwagą i nadzieją szli za Chrystusem. Podkreśla, iż pomimo przeciwności warto być wiernym swoim ideałom, jak Stanisław Kostka, który został wyniesiony na ołtarze stając się Patronem dzieci i młodzieży.

Kościół w Przasnyszu – miejsce gdzie św. Stanisław Kostka został ochrzczony.
Relikwiarz z relikwiami św. Stanisława Kostki.
Młodzi diecezji Płockiej w drodze do kościoła.
W Przasnyszu nazwy ulic przypominają nam gdzie jesteśmy.
Uczestnicy „Kostkowiady” gościnnie w SP nr 3 w Przasnyszu – miejscu naszego noclegu.
Czas na smaczne śniadanie, oczywiście były też pyszne obiady i kolacje.
Podczas warsztatów śpiewu był też czas na wywiady.
Z pielgrzymką z Przasnysza do Rostkowa – miejsca urodzin św. Stanisława Kostki.
W Rostkowie – Spotkanie Młodzieży
Rostkowo – tutaj urodził się św. Stanisław Kostka.
Miejski Dom Kultury w Przasnyszu – miejsce debaty na temat powołania: „Krzyżyk na drogę”.
Uczestnicy debaty o powołaniu na scenie.
Od 2014 roku św. Stanisław jest patronem miasta Przasnysz.
Uśmiech od organizatorów i uczestników „Kostkowiady”.