Litania do 22 Męczenników z Ugandy

Litania do 22 Męczenników z Ugandy

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – Zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – Zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, – Zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, – Zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Królowo Męczenników, – Módl się za nami.
Święci Apostołowie, oddający życie dla głoszenia Dobrej Nowiny, – Módlcie się za nami.
Święty Szczepanie, pierwszy męczenniku Chrystusa, – Módl się za nami
Święty Karolu Lwanga, przywódco męczenników,-
Święty Andrzeju Kaggwa, patronie muzyków,-
Święty Dionizjuszu Sebuggwawo, przebity włócznią patronie nauczycieli,-
Święty Janie Mario Muzeyi, opiekunie chorych i cierpiących,-
Święty Mugagga, patronie włókienników,-
Święty Adolfie Mukasa Ludigo, patronie rolników,-
Święty Mukasa Kiriwawanvu, patronie gospodarzy,-
Święty Anatolu Kiriggwajjo, patronie krawców,-
Święty Ambroży Kibuuka,-
Święty Noe Mawaggali, patronie garncarzy i rzemieślników,-
Święty Gyavira, patronie posłańców i listonoszy,-
Święty Jakubie Buuzabalyawo, żołnierzu Chrystusa-
Święty Łukaszu Baanabakintu, patronie rybaków i żeglarzy,-
Święty Antanazy Bazekuketta, patronie kupców i biznesmenów,-
Święty Gonzaga Gonza, przykładzie bojaźni Bożej-
Święty Achillesie Kiwanuka, patronie urzędników,-
Święty Bruno Sserunkuuma, przebity włócznią dla Chrystusa-
Święty Kizito, patronie młodzieży,-
Święty Poncjnie Ngondwe, patronie żołnierzy,-
Święty Macieju Lumumba, patronie urzędników i przykładzie męstwa,-
Święty Mbago Tuzinde, patronie ludzi niezachwianej wiary,-
Józefie Mukasa Balikuddembe, obrońco moralności,-

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Zmiłuj się nad nami

Modlitwa za wstawiennictwem Męczenników Ugandyjskich

Pan Jezus powiedział: “Błogosławieni jesteście gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.” (Mateusz 5, 11-12) Dlatego wy, Męczennicy z Ugandy, módlcie się o mocną wiarę tam gdzie Chrześcijanie żyją w niebezpieczeństwie i muszą cierpieć z powodu Chrystusa. Niech prześladowani Chrześcijanie za waszym pośrednictwem otrzymają odwagę, zapał i radość, którą wy okazaliście. Pomóżcie, też nam, którzy żyjemy w kraju gdzie Kościół swobodnie może wzrastać być bardziej świadomym i solidarnym z Kościołami w innych częściach świata, które są prześladowane. Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana naszego.

Ikona 22 męczenników z Ugandy z relikwiarzem w kaplicy domu misyjnego Ojców Białych w Natalinie.