Międzyzakonne spotkanie misyjne

Przedstawiciele zgromadzeń oo. Kombonianów, Stowarzyszenia Misji Afrykańskich (SMA), Misjonarzy MB Pocieszenia oraz Misjonarzy Afryki – Ojców Białych spotkali się w ostatni weekend 24-26 listopada w domu zakonnym Ojców Białych w podlubelskim Natalinie.

Było to doroczne spotkanie, którego celem było wzajemne poznanie się oraz wymienienie doświadczeń z pracy na polu animacji misyjno-powołaniowej w Polsce. Mimo różnych charyzmatów, łączy nas jedna misja, by wychodzić z Ewangelią do najbardziej potrzebujących, w szczególności na kontynencie afrykańskim, gdzie nasze ścieżki niejednokrotnie się krzyżują.

Podczas braterskiego spotkania stwierdziliśmy, że misyjny nakaz Chrystusa „Idźcie i głoście”, który był słyszalny w tym roku w polskim Kościele, jest nadal aktualny i że potrzebna jest dalsza współpraca, aby budzić zapał misyjny w Kościele w Polsce. Wspólnie modliliśmy się również o nowe powołania misyjne, aby nie zabrakło bożych szaleńców, gotowych poświęcić się na służbę Chrystusowi na terenach misyjnych.