Październik miesiącem misyjnym

Miesiąc październik, jako miesiąc różańca uwrażliwia nas, chrześcijan, do gorętszej modlitwy z Matką Najświętszą z różańcem w ręku. Oplatamy jego paciorkami zarówno potrzeby całego Kościoła, jak i nasze indywidualne lub wspólnotowe troski, projekty, zamiary i radości. Październik jest szczególnym miesiącem modlitwy zwłaszcza za misje. W tym roku 23-go października przeżywać będziemy Światowy Dzień Misyjny, zwany w Polsce Niedzielą Misyjną pod hasłem „Będziecie moimi świadkami”. Z tej też okazji Ojciec Święty Franciszek wystosował do całego Kościoła specjalne orędzie misyjne, w którym nie tylko przedstawia czym jest misyjne posłannictwo Kościoła, ale zachęca, aby każdy Chrześcijanin ze świadomością odpowiedzialności za poznanie Chrystusa przez tych, którzy Go jeszcze nie poznali, stawał się Jego świadkiem. Przekonuje nas, że „misjonarze posyłani są nie do tego, by przekazywać siebie samych”, lecz by ofiarować Chrystusa słowem i czynem. Przytacza tu słowa św. Pawła VI papieża, który mówi: „Człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków aniżeli nauczycieli; a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami” (Evangelii nuntiandi, 41).