Misje w mediach

W dniach 23 – 27 września w naszej wspólnocie odbyło się spotkanie misjonarzy odpowiedzialnych za media w europejskiej prowincji naszego zgromadzenia. W spotkaniu wzięło 15 ojców z 10 krajów.

Był to czas aby zastanowić się jak mówić do współczesnego człowieka o misyjnym charyzmacie zgromadzenia, o miłości do Afryki, w szczególności w duszpasterstwie powołaniowym. W spotkaniu wziął udział także o. Ignatius Anipu, z Rady Generalnej, który przedstawił referat zatytułowany „Misje jako spotkanie”.

W ciągu tych paru dni dokonaliśmy analizy swoich mediów tych drukowanych jak i cyfrowych, oraz obecności w mediach społecznościowych. Spotkaniu przyświecała myśl, że te nowe przestrzenie cyfrowe to nie tylko narzędzia, których trzeba używać, ale przestrzenie, w których trzeba zamieszkać, nauczyć się ich języka i specyficznej kultury; tak jak to robią Misjonarze Afryki od 150 lat na misjach w Afryce, ucząc się kultur i języków ludzi, do których są posłani.