Misje w pytaniach

W dniach 29 listopada i 1 grudnia zostaliśmy zaproszeni do Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie na cykl katechez pod tytułem „Misje w pytaniach”. Była nas silna ekipa misjonarzy z bogatym doświadczeniem pracy misyjnej s. Bożena FMM z 26 letnim stażem pracy wśród najuboższych w Ameryce Południowej (Brazylia, Gujana), s. Anna MSOLA z 5 letnim pobytem w Afryce w Malawi i Tanzanii oraz z naszej strony o. Paweł, który 13 lat spędził w Afryce. Spotkania były zorganizowane w blokach tematycznych: „Co to znaczy być misjonarzem?”, „Jaka jest sytuacja społeczna na terenach misyjnych?” oraz „Jak wygląda codzienne życie na terenach misyjnych?”.

Dziękujemy pani katechetce Jadwidze Budzyńskiej, uczniom oraz dyrekcji i gronu pedagogicznemu za ciepłe przyjęcie. Zikomo kwambiri!