Misjonarze Afryki na Bliskim Wschodzie?

Wielu może zadawać sobie pytanie, co Misjonarze Afryki, robią w Jerozolimie. Zgromadzenie typowo misyjne pracujące wyłącznie w Afryce, właśnie świętowało 140 lecie obecności w Ziemi Świętej. Nasz założyciel Karol Lavigerie, zanim został arcybiskupem Algieru i założył nasze Zgromadzenie, był dyrektorem Dzieła Szkół Orientu (L’Œuvre d’Orient), i jako dyrektor odwiedzał Bliski Wschód i wtedy też nawiązał kontakt z Kościołami Wschodnimi. Gdy Francja pod koniec XIX w. stała się właścicielem terenu i kościoła św. Anny poszukiwała wspólnoty, która mogłaby się zaopiekować tym świętym miejscem. Dzięki zdolnościom dyplomatycznym, już wtedy biskupa Algieru, wybór padł na nowe zgromadzenie Misjonarzy Afryki. Ojcowie Biali przybyli do Jerozolimy w 1878 r. W 1882 r. założyli seminarium duchowne, aby formować duchownych Kościoła Melchickiego. Seminarium to działało przez 85 lat, do czasu wojny w 1967 r., kiedy to przeniesiono je do Libanu. Od tego czasu Ojcowie Biali kontynuowali na różne sposoby pracę na rzecz Kościołów Wschodnich ich jedność i misję oraz służbę na rzecz Kościoła Jerozolimskiego na polu dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego, a także działania na rzecz sprawiedliwości i pokoju. Dzięki kursom biblijnym, organizowanym w Świętej Annie od 1976 roku, Kościół Afryki przybywa teraz do Jerozolimy, aby modlić się i doładować baterie, by jeszcze lepiej wypełniać posłanie misyjne.

 

Za stroną Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy: https://www.lpj.org/peres-blancs-140-ans-de-presence-a-la-basilique-sainte-anne/?lang=fr