Nawiedzenie obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w naszej wspólnocie

3 lutego 2016r. o g. 17.00 powitaliśmy w progach naszego domu zakonnego w Natalinie Matkę Bożą w Ikonie cudownego obrazu Jasnogórskiego. Powitaliśmy Dostojną Gospodynię pieśnią:

O, Maryjo witam  Cię!  O, Maryjo kocham Cię! O Maryjo pobłogosław, wszystkie dzieci swe! Nasze spotkanie odbywało się w dwóch wymiarach: wspólnotowym – poprzez modlitwy wszystkich członków wspólnoty Misjonarzy Afryki w Natalinie i osobistym – gdzie każdy indywidualnie przebywał na modlitewnym czuwaniu i dialogu z Matką Bożą w Ikonie Czarnej Madonny.

Wspólnotowy wymiar spotkania z Matką Bożą składał się m.in. z uroczystej Mszy św. według czytań i tekstów z uroczystości Matki Boskiej Częstochowskiej, dwóch nabożeństw maryjnych, w czasie których chcieliśmy oddać naszej Matce i Królowej nasze serca w Jej macierzyńską niewolę miłości, modliliśmy się Jutrznią i Nieszporami z oficjum Matki Bożej, przeprowadziliśmy dogłębny rachunek sumienia z życia wspólnotowego i duchowego. Dokonaliśmy również aktu zawierzenia naszej posługi misyjnej Matce Bożej według wzoru nakreślonego przez Papieża Franciszka w encyklice Evangelii Gaudium

Obraz przejęliśmy od Wspólnoty Księży Werbistów z ul. Jagiellońskiej w Lublinie, a  4 lutego o g. 17.00  przekazaliśmy Bezcenny Skarb w ręce Wspólnoty  Księży Salwatorianów z Nałęczowa.

IMG_7024

IMG_7020IMG_7060 IMG_7033 IMG_7053 IMG_7057 IMG_7056 IMG_7055 IMG_7043 IMG_7041