Zgromadzenie

Jesteśmy Zgromadzeniem założonym przez Prymasa Afryki, kard. Charlesa Lavigerie (1825-1892) w Algierii.
Koncentrujemy się na:
– ewangelizacji Afryki
– służbie ubogim,
– działaniu na rzecz pokoju i sprawiedliwości oraz na dbaniu o środowisko naturalne,
– ekumenizmie,
– dialogu z islamem.
Żyjemy we wspólnotach międzynarodowych w myśl słów kard. Lavigeriego:
“Pragnę, żebyście reprezentowali wszystkie kraje; życzeniem moim jest to, aby wasza mała społeczność była pierwszą spośród tych, które nazywają się katolickimi”.

Jest nas obecnie 1191 członków (w tym 10 biskupów) z 38 krajów (z Polski pochodzi 17 Misjonarzy Afryki i 1 kleryk). Pracujemy w 43 krajach, w tym 23 afrykańskich.