Obchody rocznicy śmierci kard. Lavigerie

26 listopada nasze Zgromadzenie oraz Zgromadzenie Sióstr Białych obchodziło sto dwudziestą czwartą rocznicę śmierci kardynała Lavigerie – założyciela naszych Zgromadzeń.  Urodził się on w Bayonne we Francji w roku 1825. Już przed święceniami w 1849 r. interesował się życiem misyjnym.
W 1863 r. został nominowany biskupem Nancy we Francji. Jako najmłodszy biskup Francji, w 1866 r. objął swój urząd w Algierii. Tym samym zrezygnował z propozycji przyjęcia tytułu Prymasa Francji. W kilku słowach przedstawił cel swojego nowego zadania:
”Algieria jest bramą otwartą przez Opatrzność na kontynent dwustu milionów dusz. I to tu przede wszystkim trzeba wypełniać apostolat katolicki.”
W 1868 roku powołał on do życia nasze Zgromadzenie Ojców Białych, a rok później Siostry Białe. W 1892 roku, czyli roku jego śmierci, już 278 Misjonarzy Afryki z pochodzących z pięciu krajów pracowało w 6 krajach afrykańskich: Algierii, Tunezji, Tanzanii, Ugandzie, Zambii i Kongo. Obecnie jest nas 1263 misjonarzy pochodzących z 36 krajów, pracujących w 24 krajach Afryki oraz 18 krajach poza Afryką.