Odbyło się otwarcie wystawy ,,Pokochajmy Afrykę”

Cieszymy się, że tak wielu ludzi w Lublinie fascynuje się kulturą afrykańską, dlatego entuzjastycznie przyjęliśmy propozycję Fundacji Mała Misja oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im KEN w Lublinie by pomóc w zorganizowaniu wystawy „Pokochajmy Afrykę.” Tytuł tej wystawy nawiązuje do apelu Kard. Lavigerie do nas –  Misjonarzy Afryki:

,,Pokochajcie Afrykę

za jej krwawe blizny niewolnictwa,

za jej krzyki boleści

dochodzące z najdalszej przeszłości.

Pokochajcie Afrykę

niegdyś chrześcijańską,

pokochajcie ją za jej wielkich ludzi,

za jej świętych.

Pokochajcie ją

nawet jeśli cierpicie,

pokochajcie ze wszystkimi jej plemionami,

którym pewnego dnia uda się

złączyć w jeden lud.

Patriarchowie pokochali ją aż do kamieni Syjonu,

które dla nich były symbolami tylu nadziei.

Podążając za ich przekładem w Afryce

umiłowałem wszystko:

jej przeszłość, przyszłość,

jej góry, ziemię i jej niebo.”

W wytworach kultury uobecnia się to wszystko co dla ludzi jest ważne w konkretnym czasie i miejscu. Poprzez dzieła kultury, twórcy przekazują wartości określonej społeczności ludzkiej, czasem zaspokajają ludzkie potrzeby estetyczne, innym razem duchowe a czasem wychowują. Serdecznie zapraszamy do biblioteki nie tylko po to, by obejrzeć eksponaty: odetchnąć egzotyczną atmosferą, ale także by zainspirować się do refleksji nad tym, że Bóg stworzył piękny i różnorodny świat.

Wystawa będzie czynna do 30 czerwca 2023 r.