Papież, kryzys ekologiczny i liderzy na pierwszej linii frontu.

W ostatnich latach zmiany klimatyczne przyczyniają się do powstawania nowych wyzwań, o których najlepiej pisze papież Franciszek w Encyklice ,,Laudato Si.” We wspomnienie Św. Franciszka w Watykanie został wydany piękny i jakże potrzebny film o powstawaniu tejże encykliki. Jest to temat bliski wielu Misjonarzom Afryki, zwłaszcza tym, którzy pracują w społecznościach dotkniętych skutkami zmian klimatycznych.

Misjonarze starają się nie być obojętni na znaki czasu i często podejmują się wyzwań zanim jeszcze powstaną dokumenty wyjaśniające stanowisko Kościoła w danej dziedzinie, zwłaszcza w sferze społecznej nauki Kościoła.  Dlatego encyklika ,,Laudato Si” daje moralne wsparcie wszystkim tym, którzy angażują się w działania na rzecz troski o środowisko, w którym żyjemy. W świecie po ,,Laudato Si” dbałość o środowisko staje się ważnym elementem ewangelicznego przepowiadania.

Poniżej zamieszczam link do filmu poruszającego powyższą tematykę.

 

Charyzmat Misjonarzy Afryki.