Pomóżmy Misjonarzom świadczyć o Chrystusie


6 stycznia każdego roku, czyli święto Objawienia Pańskiego, to w Kościele w Polsce Dzień modlitw w intencji misji. Dzień ten jest również Światowym Dniem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Tego dnia ofiary zbierane we wszystkich kościołach naszej Ojczyzny przeznaczone są na Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie i pomoc misjonarzom.

Nad przygotowaniem misjonarzy i ich pracą czuwa Komisja Episkopatu Polski ds. Misji m.in. poprzez swoje agendy: Centrum Formacj Misyjnej, Dzieło Pomocy „Ad Gentes” i MIVA Polska.

Kandydaci do pracy na misjach, księża, zakonnicy, siostry zakonne i osoby świeckie, przygotowują się w warszawskim Centrum Formacji Misyjnej. Podczas dziewięciu miesięcy, mogą oni utwierdzić się w przekonaniu, że ich chęć niesienia Dobrej Nowiny i służenia ludziom w różnych zakątkach świata jest rzeczywiście ich powołaniem. Ale jest to też czas nauki misjologii, historii krajów misyjnych i języków obcych oraz podstaw medycyny tropikalnej, aby potrafili radzić sobie w nowych warunkach.