Przemieniać swoje cierpienie w dar dla misji – Misyjne Apostolstwo Chorych

Dzisiaj we wspomnienie objawień Matki Bożej w Lourdes, Kościół katolicki obchodzi Światowy Dzień Chorego.

Misyjne Apostolstwo Chorych zaprasza wszystkich chorych oraz ich bliskich i opiekunów do wspierania swoją modlitwą i darem cierpienia tych, którzy zostali posłani na cały świat, aby głosić Ewangelię o miłości Boga do człowieka.

Misyjne Apostolstwo Chorych jest inicjatywą Papieskich Dzieł Misyjnych skierowaną do wszystkich, którzy cierpią na ciele lub duszy: chorych, niepełnosprawnych, starszych, samotnych, a także opiekujących się chorymi.

Chory staje się misjonarzem, gdy swój ból, trudności i cierpienie ofiaruje w intencji misyjnego dzieła Kościoła i zbawienia wszystkich ludzi. Ważne w tym dziele są również wyznaczane na każdy miesiąc papieskie intencje misyjne. Są to intencje, które szczególnie leżą na sercu Ojcu Świętemu.

Święty papież Jan Paweł II o szczególnej roli chorych i wartości ofiarowanego cierpienia pisał tak: „Zbawcza wartość każdego cierpienia, przyjętego i ofiarowanego z miłością, wypływa z Ofiary Chrystusa. Misjonarzowi w jego ofierze winni towarzyszyć wierni i podtrzymywać go własną ofiarą. Przez taką ofiarę chorzy stają się sami misjonarzami” (encyklika Redemptoris missio, nr 78).

Każdy chory i cierpiący człowiek może zatem zostać prawdziwym misjonarzem. Swoją posługę będzie spełniał znajdując się czy to w szpitalu, czy w domu, gdy tylko będzie swoje modlitwy i cierpienia ofiarował w intencji misji i misjonarzy. Jest to wielkie powołanie i wielki dar dla Kościoła. To prawdziwa misja specjalna!

 

Modlitwa chorych za misje

Boże, Ojcze nasz, w ciężkim położeniu i chorobie daj nam siłę, abyśmy nasze cierpienia i naszą niemoc zjednoczyli z krzyżem Chrystusa. Pełni zaufania prosimy Ciebie: nie pozwól nam zapomnieć, że jesteś przy nas. Spraw, abyśmy nie zwątpili, gdy długo będziemy czekać na Twoją odpowiedź. Przez naszą duchową więź z misjonarkami i misjonarzami daj siłę i pociechę Twojej bliskości tym wszystkim, którzy w chorobie nie znajdują już ludzkiej pomocy.

Spraw, abyśmy przez nasze cierpienia wyprosili umocnienie w wierze i miłości ludziom na całym świecie. Powołaj wielu młodych ze wszystkich narodów do Twojej misjonarskiej służby. Najlepszy Ojcze, ufamy, że w Twoim królestwie wszystkie łzy zostaną otarte, nie będzie już śmierci, choroby ani żadnego cierpienia. W naszej drodze do Ciebie, bądź z nami. Amen