Rekolekcje dla rozeznających powołanie

Kim jestem w swoich oczach? – Pokochać siebie

Wielkopostne rozważania to dobry moment, by głębiej się zastanowić nad sensem swojego życia i odpowiedzieć sobie na pytanie „kim jestem?”.

Zainspirowani  duchowością ignacjańską w kolejnym weekendzie w tym roku chcemy spojrzeć na siebie. Wielki Post to dobry czas na oczyszczenie siebie z grzechów, słabości i pokochanie obrazu jak Pan Bóg ma dla mnie w Jezusie Chrystusie. Będziemy starać się odkryć swoją prawdziwą istotę by móc żyć w zgodzie z Bogiem, ludźmi i z samym sobą. Św. Jan Paweł II powiedział: „Bez Chrystusa człowiek nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie.”

Podczas weekendu będzie czas na modlitwę indywidualną, tematyczne konferencje, rozważanie Słowa Bożego, adorację i Eucharystię. Będzie również możliwość, by spotkać się i porozmawiać z misjonarzem, skorzystać z Sakramentu Pojednania, jak i też wymienić się swoimi doświadczeniami z innymi uczestnikami.

Rekolekcje rozpoczną się w piątek, 16 marca o 18:00, a zakończą obiadem w niedzielę, 18 marca, ok. 14.00. Odbędą się w naszym domu zakonnym Misjonarzy Afryki – Ojców Białych w Natalinie k. Lublina. Jeśli chciałbyś wziąć w nich udział, prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres: animacja@ojcowiebiali.org

Dla chętnych istnieje możliwość przyjechania wcześniej czy też przedłużenia pobytu do poniedziałku rano.