Relacja z majowej mszy Misyjnej

W wigilię Zesłania Ducha Świętego, 14 maja 2016 roku w naszej kaplicy w Natalinie rozbrzmiały śpiewy w różnych językach, w ten sposób udało nam się uświetnić mszę świętą dla Przyjaciół, której przewodniczył o. Bogusław Żero. W czasie swojej homilii o. Bogusław wspomniał nam o budowie wieży Babel i upadku ludzi dlatego, że ich wspólnym celem nie był Bóg. Później wspomniał o tym, że Misjonarz może być obdarowany darem Ducha Świętego, jakim jest nauka języka lokalnego, ale dla większości jest to wyzwanie, któremu każdy Misjonarz musi sprostać. Modliliśmy się wspólnie aby Duch Święty napełniał odwagą i miłością serca młodych ludzi, aby mogli wybrać drogę powołania, również dla Afryki.

Podczas ogłoszeń o. Antoni, ogłosił nam datę Świeceń kapłańskich naszego współbrata, które odbędą się 1 października 2016 roku o 16.00 w Wandowie.

Po zakończonej Mszy Świętej o. Bogusław przedstawił nam w zarysie historię ewangelizacji Burundi gdzie obecnie pracuje, jak również zaznajomił nas z podstawami gramatyki języka kirundi. Było to nie lada wyzwanie i możliwość choć na chwilę poczucia się jak Misjonarze.

IMG_4052 IMG_4053 IMG_4054 IMG_4055 IMG_4056 IMG_4057 IMG_4058 IMG_4059 IMG_4060 IMG_4061 IMG_4062 IMG_4063 IMG_4064 IMG_4065 IMG_4066 IMG_4067 IMG_4068 IMG_4069 IMG_4070 IMG_4071 IMG_4072 IMG_4073 IMG_4074 IMG_4075 IMG_4076 IMG_4077 IMG_4078 IMG_4079 IMG_4080