Relacja z Rekolekcji Wielkopostnych

Dzisiaj zakończyły się Rekolekcje Wielkopostne organizowane przez naszą wspólnotę. „Jezus bierze na ramiona moje cierpienie” – to główny temat naszych rozważań. W rekolekcjach wzięli udział członkowie “Ligi Schumana” wraz z ks. Konradem Żyśko. Jest to grupa mężczyzn, których łączy wspólny cel: odkrywanie swojego miejsca w Kościele. Jak piszą ich misją jest:

“Inspirowanie mężczyzn do większego zaangażowania we własną formację chrześcijańską oraz do aktywnego udziału w Kościele, życiu rodzinnym i społecznym, przez to budowanie cywilizacji chrześcijańskiej w świecie.”

Grupa spotyka się w parafii bł. Piotra Jerzego Frassatiego w Lublinie przy ul. Skierki 12.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za Waszą obecność i świadectwo wiary.

Zapraszamy na następne rekolekcje już w piątek 27 marca o godzinie 18.00 (można przyjechać wcześniej), kończymy w niedzielę 29 marca.