Spotkanie ekumeniczne

W ostatnią sobotę w naszym domu miało miejsce spotkanie ekumeniczne Stowarzyszenia Młodzieży z Zimbabwe Studiujących w Polsce z Młodzieżą z Chrześcijańskiego Kościoła Syjonistycznego (Zion Christian Church). Zarówno promocja dialogu międzyreligijnego jak i działalność ekumeniczna są ważną częścią pracy duszpasterskiej w kościołach afrykańskich. Jest to też istotny element naszego charyzmatu. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że mogliśmy być częścią tego wydarzenia. Chrześcijański Kościół Syjonistyczny jest jednym z najbardziej popularnych denominacji protestanckich w Afryce Południowej. Jako że w Lublinie studiuje wielu studentów z tej części Afryki, starają się oni praktykować swoją wiarę również u nas. Pracując w krajach misyjnych my misjonarze bardzo często spotykamy się z zagadnieniem budowania dobrych relacji z członkami różnych kościołów. Dzięki działalności Stowarzyszenia Młodzieży z Zimbabwe Studiujących w Polsce atmosfera kościoła afrykańskiego udzieliła się również nam w Natalinie. Mamy nadzieję że nie po raz ostatni.