#Malawi

1 posta

Akcja w Szkole Muzycznej im. Wiłkomirskich w Świdniku.

23 października Stowarzyszenie Przyjaciół Misjonarzy Afryki (PMA) wraz ze Szkołą Muzyczną im. Wiłkomirskich oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury w Świdniku zorganizowali Koncert Charytatywny. Grono pedagogiczne wraz z uczniami szkoły zaprezentowali swój kunszt artystyczny wykonując utwory z pogranicza muzyki klasycznej i filmowej. Patronami medialnymi wydarzenia byli: Burmistrz Miasta Świdnika, Starosta Powiatu Świdnickiego, […]