Uroczystość Męczenników Ugandyjskich

W drugiej połowie XIX wieku misjonarze chrześcijańscy (anglikanie i katolicy – Ojcowie Biali) dotarli do Ugandy, kraju położonego w środkowej Afryce, na północnym wybrzeżu Jeziora Wiktorii.

Pierwsi Ugandyjczycy przyjęli chrzest, powstały zalążki Kościoła. Wkrótce jednak misjonarze zostali zmuszeni przez tamtejszego despotycznego króla do opuszczenia kraju. Kiedy władcą Ugandy został niejaki Mwanga, z jego rozkazu rozpoczęło się krwawe prześladowanie chrześcijan. Pierwszymi ofiarami byli anglikanie.

Wbito na pale i spalono żywcem trzech uczniów szkockiego misjonarza Mackaya. Zabity został pierwszy biskup anglikański Hannigton i 40 chrześcijan. Ofiarami stali się również pierwsi ugandyjscy katolicy, którzy dopiero co przyjęli chrzest. Część z nich należała do dworu afrykańskiego satrapy, niektórzy pełnili ważne funkcje w państwie. Poddawano ich wyszukanym torturom i w okrutny sposób mordowano.

Odważną, mocną wiarą wyróżnił się Karol Lwanga. W chwili śmierci miał 25 lat. Przyjął chrzest zaledwie kilka miesięcy wcześniej. Od razu stanął na czele grupki młodych chrześcijan na dworze króla. Przeczuwając prześladowanie, ochrzcił kilku swoich towarzyszy. Zachęcał ich, aby nie wyrzekli się wiary nawet w obliczu śmierci. Kiedy król zwołał swoich poddanych i zapytał, kto z nich jest chrześcijaninem, Karol Lwanga jako pierwszy wstał, mówiąc: „Niemożliwe jest nie wyznać tego, w co z całego serca się wierzy”. Wszyscy inni dołączyli wtedy do niego. Karol został pierwszy wrzucony do ognia.

Tuż przed śmiercią zawołał w stronę swoich braci w wierze: „Za parę chwil spotkamy się w raju”. Do swojego oprawcy powiedział: „Wierzysz, że dręczysz mnie ogniem, podczas gdy to, co robisz, jest obmywaniem moich nóg źródlaną wodą. Pomyśl raczej o sobie: żeby Bóg, którego obrażasz, nie wrzucił cię w ogień piekielny”. Kiedy ogień doszedł do serca, Karol zawołał „Boże mój, Boże mój” i skonał. Razem z nim spłonęło żywcem 13 innych chrześcijan. Stało się to w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 3 czerwca 1886 roku.

Liczba wszystkich ofiar prześladowań była znacznie wyższa. Papież Benedykt XV beatyfikował dwudziestu dwóch z nich w 1920 roku, Paweł VI w 1964 roku ogłosił ich świętymi, a w 1969 roku odwiedził Ugandę. Dziś na miejscu męczeństwa stoi narodowe sanktuarium, a ich liturgiczne święto – 3 czerwca jest w Ugandzie dniem wolnym.

Litania do 22 Męczenników z Ugandy

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – Zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – Zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, – Zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, – Zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Królowo Męczenników, – Módl się za nami.
Święci Apostołowie, oddający życie dla głoszenia Dobrej Nowiny, – Módlcie się za nami.
Święty Szczepanie, pierwszy męczenniku Chrystusa, – Módl się za nami
Święty Karolu Lwanga, przywódco męczenników,-
Święty Andrzeju Kaggwa, patronie muzyków,-
Święty Dionizjuszu Sebuggwawo, przebity włócznią patronie nauczycieli,-
Święty Janie Mario Muzeyi, opiekunie chorych i cierpiących,-
Święty Mugagga, patronie włókienników,-
Święty Adolfie Mukasa Ludigo, patronie rolników,-
Święty Mukasa Kiriwawanvu, patronie gospodarzy,-
Święty Anatolu Kiriggwajjo, patronie krawców,-
Święty Ambroży Kibuuka,-
Święty Noe Mawaggali, patronie garncarzy i rzemieślników,-
Święty Gyavira, patronie posłańców i listonoszy,-
Święty Jakubie Buuzabalyawo, żołnierzu Chrystusa-
Święty Łukaszu Baanabakintu, patronie rybaków i żeglarzy,-
Święty Antanazy Bazekuketta, patronie kupców i biznesmenów,-
Święty Gonzaga Gonza, przykładzie bojaźni Bożej-
Święty Achillesie Kiwanuka, patronie urzędników,-
Święty Bruno Sserunkuuma, przebity włócznią dla Chrystusa-
Święty Kizito, patronie młodzieży,-
Święty Poncjnie Ngondwe, patronie żołnierzy,-
Święty Macieju Lumumba, patronie urzędników i przykładzie męstwa,-
Święty Mbago Tuzinde, patronie ludzi niezachwianej wiary,-
Józefie Mukasa Balikuddembe, obrońco moralności,-

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Zmiłuj się nad nami

Modlitwa do Męczenników

Pan Jezus powiedział: “Błogosławieni jesteście gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.” (Mateusz 5, 11-12) Dlatego wy, Męczennicy z Ugandy, módlcie się o mocną wiarę tam gdzie Chrześcijanie żyją w niebezpieczeństwie i muszą cierpieć z powodu Chrystusa. Niech prześladowani Chrześcijanie za waszym pośrednictwem otrzymają odwagę, zapał i radość, którą wy okazaliście. Pomóżcie, też nam, którzy żyjemy w kraju gdzie Kościół swobodnie może wzrastać być bardziej świadomym i solidarnym z Kościołami w innych częściach świata, które są prześladowane. Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana naszego.