Życzenia Wielkanocne

Wy jesteście świadkami tego.  (Łk 24, 48)

Kolejny rok życia przybliża nas do ponownego przeżywania tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego. Rok, w którym być może przeżyliśmy wiele rozczarowań i zawiedzionych ludzkich nadziei – „a myśmy się spodziewali (Łk 24, 21).

W Poranek Wielkanocny dociera do nas pewna i niezmienna nadzieja – zdolna otrzeć łzy wszystkim płaczącym. Nadzieja płynąca z prawdy, że Zmartwychwstały Chrystus wyzwala nas z grzechu, śmierci i szatana. Daje nam prawdziwe życie  w przemieniającej mocy Ducha Świętego. Niech ta prawda wnosi w nasze życie radość i pomaga przezwyciężać to, co nas zasmuca.

Niech radość Poranka Wielkanocnego opromienia całe nasze życie. Dzielmy się nią z innymi.

Wspólnota Misjonarzy Afryki