Życzenia Wielkanocne

„Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam».” (J 20, 21)

 

Drodzy przyjaciele naszych misji!

W ten Wielkanocny czas życzymy Wam: spotkania ze Zmartwychwstałym Panem, aby w obliczu obecnej trudnej sytuacji związanej z epidemią, obdarzył On Was wiarą, nadzieją i miłością.

Niech Wasze domy i rodziny, przyjmując pokój, pierwszy dar Zmartwychwstałego Chrystusa, ochronią się przed lękiem przemijania, napełnią się radością oraz cieszą się zdrowiem i pomyślnością.

Umocnieni darami Ducha Świętego, bądźmy przekonani o prawdziwej obecności Zmartwychwstałego Pana, gdy On wysyła nas do naszych bliźnich i na krańce świata, aby głosić Dobrą Nowinę.

 

Wspólnota Misjonarzy Afryki