Życzenia Wielkanocne

„Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam».” (J 20, 21)

Drodzy Przyjaciele naszych Misji,

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Wam, aby Zwycięzca śmierci, piekła i szatana napełnił Wasze serca swoim pokojem i miłością i to w czasie, gdy trwoga, lęk i zamieszanie dręczą wielu ludzi. Niech On będzie źródłem niezachwianej wiary oraz nadziei, która wszystko przetrwa i zwycięża. Niech Zmartwychwstały Chrystus uzdrowi braterską zgodą świat zraniony nienawiścią, wojnami i agresją, a spotkanie z Nim w Eucharystii niech zrodzi w Waszych sercach paschalną radość, że nasz Pan: „ z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym, rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi”. Niech uczestnictwo w Misterium Paschalnym uzdolni Was do odważnego i radosnego świadczenia, że Pan zmartwychwstał i żyje.

Niech zmartwychwstały Jezus obficie Wam wszystkim błogosławi!

Wspólnota Misjonarzy Afryki