125 rocznica śmierci Kardynała Lavigerie

26 listopada spotkaliśmy się w naszej kaplicy jako rodzina Lavigerie, Ojcowie i Siostry Białe, razem z naszymi gośćmi ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich (SMA) oraz Misjonarzy Kombonianów oraz MB Pocieszenia (Consolata). Okazją do świętowania była 125 rocznica śmierci naszego Założyciela, od którego otrzymaliśmy nasz charyzmat  głoszenia i budowania Królestwa Bożego na kontynencie afrykańskim. Była to okazja by wspólnie dziękować Bogu za dar życia Kardynała, który ukochał Afrykę i z pasją głosił Chrystusa oraz walczył o prawa „maluczkich”, tych którzy żyją na marginesie społeczeństwa.

O. Paweł w homilii przypomniał słowa Założyciela: „Dajcie lekarstwo chorym, przytułek małym sierotom, a wszystkim bez wyjątku świadectwo, że ich kochacie jak braci” oraz „Poprzez wasze miłosierdzie ludzie powinni rozpoznać w was, przede wszystkim, świadków wiary”, które były wypełnieniem słów Chrystusa w niedzielnej Ewangelii, a które nadal są aktualne w naszym posłaniu misyjnym. Zostaliśmy zaproszeni by „ujrzeć Chrystusa, w tych którym służymy”, ale również aby poprzez nasze świadectwo, ci którym służymy ujrzeli Chrystusa w nas.

Za wstawiennictwem Kardynała Lavigerie, modliliśmy się również o nowe powołania misyjne, aby nie zabrakło bożych szaleńców, gotowych opuścić swój kraj rodzinny i świadczyć o Bożym Królestwie w Afryce.