130 rocznica śmierci Kard. Karola Lavigerie

Dzisiaj 26 listopada obchodziliśmy wspólnie z Siostrami Misjonarkami Matki Bożej Królowej Afryki 130 rocznicę śmierci Kardynała Karola Lavigerie. Wspólnej Eucharystii przewodniczył O. Bogusław, który w wygłoszonej homilii przypomniał nam o napomnieniach Kardynała. Mamy być misjonarzami i misjonarkami na sposób bardzo specyficzny. Kardynał chciał ewangelizować w taki sposób, aby jak najbardziej zbliżyć się do ludzi, do których jest się posłanym. Jeść tak jak Oni, ubierać się w miarę możliwości tak jak Oni, poznawać Ich język, ,,aby chociaż paru przyprowadzić do Chrystusa.”

Dzisiaj aby być wiernym temu charyzmatowi musimy przełożyć ten styl na nowe przestrzenie duchowe i społeczne. Gdyby zabrakło w nas poświęcenia się dla Afryki, dla Ewangelizacji, dla ludzi, którzy nie wierzą w Chrystusa, to wtedy w pewnym sensie zatracilibyśmy ten charyzmat.

Po Mszy Świętej i odśpiewaniu hymnu Sancta Maria spotkaliśmy się z siostrami na wspólnej uroczystej kolacji.

Kim był Kard. Karol Lavigerie? tutaj