19 męczenników Algierskich

Ojciec Święty uznał za męczenników bp Pierra Claverie i jego 18 towarzyszy, w tym 4 naszych współbraci Ojców Białych ze wspólnoty w Tizi-Ouzu oraz najbardziej znanych 7 trapistów z opactwa Tibhirine, którzy zyskali powszechny rozgłos dzięki filmowi „Ludzie Boga”. Oznacza to, że mogą zostać beatyfikowani. Decyzja w tej sprawie znalazła się wśród dekretów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych zatwierdzonych przez Papieża.

Uznając ich męczeństwo, Papież Franciszek ogłosił, że 19 zakonników i zakonnic zostało zabitych z powodu  „nienawiści do wiary”, ponieważ byli chrześcijanami. Jest to ważna decyzja ponieważ, jak zauważył Bp. Paul Desfarges, Jezuita i obecny biskup Algieru „Umarli, ponieważ pod przymusem odmówiliby zaparcia się wiary”. Nowa droga do świętości – wolność zaakceptowania „śmierci pewnej i w najbliższym czasie” z powodu miłości do innych – została ogłoszona dla tej sprawy.

Pierwszą dwójką z tych męczenników są: br. Henri Vergès  ze Zgromadzenia Braci Szkolnych Marystów i s. Paul-Hélène Saint-Raymond, ze Zgromadzenia Małych Sióstr od Wniebowzięcia, którzy zostali zamordowani 8 maja 1994 roku w Algierze. Sześć miesięcy później, 23 października 1994 r., zamordowano dwie inne mniszki: s. Esther Paniagua Alonso i s. Caridad Alvarez Martín, obie Augustianki z Hiszpanii. 27 grudnia tego samego roku czterech Misjonarzy Afryki – Ojców Białych – trzech Francuzów i jednego Belga – zamordowano w Tizi Ouzou: Jean Chevillard, Alain Dieulangard, Christian Chessel i Charles Deckers. Następnie 3 września 1995 roku dwie siostry misjonarki ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej od Apostołów: s. Angele-Marie Littlejohn i s.  Bibiane Leclercq. 10 listopada nastąpiła śmierć siostry Odette Prévost, od Małych Sióstr Najświętszego Serca. 21 maja 1996 r. zostaje zamordowanych siedmiu trapistów z opactwa Matki Bożej Atlasu – Tibhirine: przeor br. Christian de Chergé, br. Luc Dochier, br. Christophe Lebreton, br. Michel Fleury, br. Bruno Lemarchand, br. Célestin Ringeard i br. Paul Favre-Miville. Kilka miesięcy później, 1 sierpnia 1996 roku, zabity zostaje ostatni z męczenników z Algierii i jedyny biskup: biskup Pierre Claverie, Dominikanin i biskup Oranu.

Męczennicy algierscy to w sumie 19 osób, 16 Francuzów, 2 Hiszpanki i Belg.  Zostali zamordowani w latach 1994-1996 przez islamskich fundamentalistów. Na ich czele stoi bp Pierre Claverie, ordynariusz Oranu. Zdaniem postulatora świadectwo algierskich męczenników jest dziś bardzo aktualne ze względu na napięte relacje ze światem islamskim.

„Algierscy męczennicy oddali życie przede wszystkim Bogu i Chrystusowi. Oddali swoje życie, poświęcając się mieszkańcom Algierii. Nawiązali z nimi więzi braterstwa, bliskości, przyjaźni. I kiedy ten lud przechodził przez bardzo ciężką próbę dziejów, oni podjęli decyzję, że nie wyjadą, nie wycofają się stamtąd, lecz pozostaną obecni, by dać świadectwo, że miłość i przebaczenie jest silniejsze, i że miłość bliźniego, bez względu na to, kim jest, może doprowadzić do ofiary ze swego życia. To jest to główne przesłanie, które oni nam dają. Dla mnie, który prowadziłem tę sprawę, jest to sprawa głęboko eucharystyczna, bo pokazuje nam, że dar z siebie wiedzie aż do daru największego. Nie wiemy, czy do takiego daru zostaliśmy powołani, ale jeśli nasze oddanie Chrystusowi jest autentyczne i prawdziwe, to może nas ono doprowadzić aż do takiej ofiary i powinna być ona naszą radością” – powiedział Radiu Watykańskiemu o. Thomas Georgeon, trapista, postulator sprawy algierskich męczenników.