Afryka – Tydzień Misyjny w Jaworzu

W  dniach 14-15 października   w ramach Tygodnia Misyjnego w Parafii Opatrzności Bożej w Jaworzu k/ Bielska Białej gościliśmy Misjonarza Afryki ojca Emanuela Noufe z Burkina Faso. Na co dzień o. Emanuel   pracuje jako animator misyjny w Zgromadzeniu Ojców Białych – Misjonarzy Afryki w Lublinie-Natalinie. Parafianom w Jaworzu Zgromadzenie Ojców Białych nie jest obce ponieważ wcześniej gościli  o. Marcina  Zagułę, o. Bogusława  Żero,o. Pawła Huleckiego i innych o. Białych. Dla o. Emanuela  jest to druga możliwość  spotkania się z Parafią i Parafianami, ponieważ na wiosnę tego roku uczestniczył razem z naszymi kapłanami w Triduum Paschalnym. A później spędził swoje pierwsze święta wielkanocne w Polsce z rodziną o. Marcina Zaguła.

W czasie świąt wielkanocnych proboszcz parafii .Stanisław Filapek zaprosił o. Emanuela do głoszenia homilii misyjnej, stawiając warunek uzyskania prawidłowego stopnia porozumiewania się w języku polskim. Z racji tego, że wspólnota ojców białych jest wspólnotą międzynarodowa, porozumiewają się oni również w językach: angielskim i francuskim. I tak po intensywnej nauce trudnego języka polskiego w zgromadzeniu i dodatkowych kursach języka na KUL- u .O. Emanuel  po raz pierwszy głosi homilię misyjną dla dorosłych i dzieci w języku polskim, którą sam przygotował, na wszystkich mszach w kościele w Jaworzu.

W swojej homilii  o. Emanuel zwracał uwagę parafian na czytania liturgiczne w konkretnym  dniu naszego życia i jaką rolę one pełnią dla nas. Mówi ł, że powinniśmy zawierzyć  Panu Bogu   wszystkie nasze smutki i radości, nasze problemy życiowe i zdrowotne, ponieważ Bóg jest Bogiem naszej nadziei . O. Emanuel zwracał również uwagę na misyjną działalność świętego Pawła, który czerpał siły  z łaski  Pana Boga, aby wypełnić  powierzoną mu misję. W dalszej części rozważania  dawał przykłady ze swojej pracy misyjnej  na stażu w Burundi,  na parafii w diecezji Mahagi w Kongo. Opowiadał o trudach pracy misyjnej, o problemach zdrowotnych mieszkańców tego rejonu Afryki. Pokazywał  przykłady osób: animatorów grup młodzieżowych, katechistów którzy pomagają Misjonarzom , poświęcając swój czas, organizują spotkania dla dzieci i młodzieży, przygotowują rekolekcje, oprawy muzyczne mszy, zajęcia sportowe. Misjonarz przygotował  również  zdjęcia obrazujące  sześcioletnią  jego  pracę  we wspólnocie Ojców Białych w Kongo.

Największe wrażenie na wszystkich uczestnikach mszy dla dzieci, po emocjonalnej i ciekawej homilii  o. Emanuela wzbudziła jego dyskusja i rozmowy z dziećmi. Umiał  zmotywować   dzieci    do odpowiedzi  na trudne pytania dotyczące niedzielnych czytań. Ponadto  dzieci umiały bardzo poprawnie odpowiedzieć na pytania np.: kto to jest misjonarz?, jak pracuje siostra misjonarka ? dlaczego misjonarze wyjeżdżają z swoich ojczystych krajów?, co małe dziecko może zrobić dla swojego rówieśnika w Afryce? Na koniec  homilii dzieci zebrane przed ołtarzem odmówiły modlitwę „Zdrowaś Maryjo ”i powierzyły losy misjonarzy i misjonarek pod opiekę Matki Bożej.

Następnie dzieci przygotowane przez siostrę katechetkę w takt muzyki afrykańskiej przeszły z darami do ołtarza. Dzieci były ubrane w  oryginalne ubiory afrykańskie z rejonu Burkina Faso i Wybrzeża Kości Słoniowej. O. Emanuel był bardzo wzruszony, bo skojarzyło mu się to, z jego rodzimym kościołem  w Burkina Faso.

Dużym atutem oprawy każdej  mszy  w kościele w niedzielę była mała galeria przedstawiająca mapę kontynentów, w tym Afryki, z której przyjechał misjonarz, ponadto plakaty przedstawiające twarze dzieci, batiki pokazujące  życie w Afryce, przedmioty codziennego użytku, ubiory, książki o Afryce nakrycia głowy, kosze z owocami.

Po każdej mszy świętej o. Emmanuel  prosił o modlitwę za misjonarzy i misjonarki, a ponadto o wsparcie materialne rozpoczętych dzieł misyjnych. Ojciec Misjonarz rozdawał również ”Głos Afryki”. Po mszach dzieci w strojach afrykańskich chciały zrobić sobie na pamiątkę zdjęcia z Ojcem Emanuelem, na co ten z radością się zgodził.

Natomiast sobotę od godz. 15-tej o. Emanuel  spędził w gronie mieszkańców Jaworza  na Amfiteatrze na pikniku. Corocznie jesienią  Stowarzyszenie „ Nasze Jaworze” i  Koła Gospodyń Wiejskich w Jaworzu organizują święto” Pieczonego Ziemniaka”. Przy regionalnej muzyce próbujemy różnych potraw z ziemniaka. Ojcu Misjonarzowi najbardziej smakowała zupa ziemniaczana z dużego kotła serwowana przez Pana Zygmunta Podkówkę, tegorocznego gospodarza dożynek w Jaworzu. Ponadto stał chwilę w kolejce za plackami ziemniaczanymi, których zapach wypełnił cały amfiteatr.

Pogoda w sobotę i niedzielę dopisała, a może to Misjonarz przywiózł słońce z Afryki.

Tekst: Elżbieta Zaguła

Zdjęcia : Henryk Zaguła