Akcja w Szkole Muzycznej im. Wiłkomirskich w Świdniku.

23 października Stowarzyszenie Przyjaciół Misjonarzy Afryki (PMA) wraz ze Szkołą Muzyczną im. Wiłkomirskich oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury w Świdniku zorganizowali Koncert Charytatywny. Grono pedagogiczne wraz z uczniami szkoły zaprezentowali swój kunszt artystyczny wykonując utwory z pogranicza muzyki klasycznej i filmowej. Patronami medialnymi wydarzenia byli: Burmistrz Miasta Świdnika, Starosta Powiatu Świdnickiego, Zgromadzenie Misjonarzy Afryki, Gmina Miasta Świdnik, Parafia NMP Matki Kościoła w Świdniku, Gość Niedzielny, Centrum Wolontariatu, Nowe Radio, Głos Świdnika, Świdnik Wysokich Lotów, oraz Telewizja Kablowa Świdnik. 

Po koncercie Stowarzyszenie PMA zorganizowało zbiórkę, które celem było wsparcie budowy studni na parafii w Chinsapo (Malawi), gdzie pracuje nasz współbrat O. Paweł Patyk. Serdecznie dziękujemy organizatorom, uczestnikom i wszystkim, którzy okazali serce podczas organizacji koncertu.