Artykuły

5 postów

Bóg w wierzeniach afrykańskich

Iskra prawdy Pigmeje wierzą, że na początku był Bóg, dzisiaj jest Bóg, jutro będzie Bóg. Według Bambuti Bóg był pierwszym, zawsze istniał i nigdy nie umrze. Nuerowie i Szonowie utrzymują, że Bóg uczynił świat z niczego. Imana, Bóg ludów Banjarwanda (mieszkańców Rwandy z różnych plemion), stworzył pierwszych ludzi z gliny […]

Imana w poezji rwandyjskiej

Wycieczka w głębię czasu kultury Hutu, Tutsi i Twa powinna rozpocząć się od teraźniejszości. Jej celem jest przybliżenie i prezentacja poezji rwandyjskiej, z podstawowym elementem w postaci Imany. Literacka teraźniejszość Rwandy nie ma oblicza. Nie ma go, gdyż literatura ta jeszcze się nie narodziła. Kilka symptomów jej prenatalnego rozwoju ogłoszonych […]

Legendy Rwandyjskie o Bogu

Legenda – umugani – jest krótkim opowiadaniem, historyjką zmyśloną. W ustnej tradycji Rwandy zajmowała ona miejsce uprzywilejowane. Legendy opowiadano najczęściej podczas długich wieczorów. W kręgu rodzinnym dzieci i młodzież wsłuchiwała się chętnie w dzieje przodków, którzy weszli do legend jako bohaterowie godni naśladowania. Opowiadanie legend było przywilejem starszych. Każdy z […]

Imana, Bóg ich Ojców

Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda. Bóg spędza dzień gdzie indziej, lecz na noc powraca do Rwandy. ——————————————————————————– Bóg wypełnia życie, myślenie i kieruje działaniem Rwandyjczyków. Obecny jest w przysłowiach, legendach, poezji i pieśni, całej kulturze rwandyjskiej. Nade wszystko Jego obecnością wypełniony jest świat natury przez Niego stworzonej. To właśnie […]

BĘDĘ BOGATY WRACAJĄC Z OTCHŁANI

Legenda rwandyjska Żył sobie pewien człowiek, który nazywał się Nzatunga – mvuy i kuzimu, co znaczy dosłownie: „Będę bogaty wracając z otchłani”. Miał on dużo braci. Ojciec przed śmiercią rozdał im swoje krowy. Wszystkie krowy Nzantunga pozdychały. Bracia widząc jego nieszczęście ofiarowali mu inne, lecz i te spotkał podobny los. […]