Męczennicy z Tizi-Ouzzou

4 postów

Bł. O. Charles Deckers

Urodzony w Antwerpii (Belgia) 24 grudnia 1924 roku, dołączył do Białych Ojców w 1943 roku i odbył nowicjat dwa lata później. Złożył przysięgę misyjną, zobowiązującą go do Towarzystwa Misjonarzy Afryki, 21 lipca 1949 roku, a następnie został wyświęcony na kapłana 8 kwietnia następnego roku. Przydzielony do Algierii, spędził początkowo dwa […]

Bł. O. Christian Chessel

Mając już doświadczenie zawodowe jako inżynier budownictwa, dwóch latach pracy w Afryce i dwóch latach w seminarium między diecezjalnym w Awinionie, Christian złożył podanie o przyjęcie do Misjonarzy Afryki w 1985 roku. Wysłany do Tizi-Ouzou na staż, natychmiast zrozumiał duchowe wymagania misji w kraju islamu oraz potrzebę zaangażowania w pracę […]

Bł. O. Jean Chevillard

Urodzony w Angers 27 sierpnia 1925 roku, wstąpił do Zakonu Ojców Białych w 1941 roku, odbył nowicjat w Kartaginie i trzy lata później złożył śluby misyjne w Thibar. Święcenia kapłańskie przyjął w 1950 roku. Człowiek o silnym charakterze, obdarzony naturalnym autorytetem, który łagodziła wielka ludzka ciepłość. Ojciec Jean był dobrym […]