Chrystus Zmartwychwstał

Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy,

Zmartwychwstały Chrystus pozostawił Kościołowi testament: „Idźcie i głoście…”. Odpowiadając na ten Chrystusowy nakaz, wypełniamy najważniejszy i największy akt miłości wobec bliźniego. Odrzućmy zatem lęk, strach i z odwagą głośmy że Jezus żyje.

Niech Zmartwychwstały Chrystus odnawia w nas zapał do głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu:                   “Żniwo wprawdzie wielkie,ale robotników mało” ( Łk 10, 2).
Niech nasze modlitwy i ofiary upraszają nowe powołania misyjne.

Przeżywając wspólnie te Święta Wielkiej Nocy życzymy Wam głębokiego doświadczenia Chrystusowej bliskości, radości ze Zbawczego Misterium oraz obfitości wszelkich potrzebnych łask i darów dla Was i Waszych rodzin.
Wspólnota Misjonarzy Afryki – Ojców Białych z Natalina