Czuwanie Papieskiej Unii Misyjnej w Częstochowie

We wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, 3 grudnia br., Papieska Unia Misyjna tradycyjnie zgromadziła się na Jasnej Górze na sesji misjologicznej i nocnym czuwaniu u stóp Czarnej Madonny. W tym roku spotkanie to miało szczególny wymiar, ponieważ rozpoczęło świętowanie setnej rocznicy istnienia Papieskiej Unii Misyjnej, założonej przez bł. Pawła Mannę. Ponad 400 osób zgromadziło się na Jasnej Górze, aby pogłębić ducha misyjnego i powierzyć sprawy misji i zaangażowanych w misje, opiece Jasnogórskiej Pani. Część misjologiczna rozpoczęła się w sobotnie popołudnie Mszą św. pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, który nawiązując do pracy misyjnej wielkiego patrona misji św. Franciszka Ksawerego, podkreślił znaczenie Papieskiej Unii Misyjnej w dziele krzewienia ducha misyjnego w Kościele powszechnym. Założyciela PUM Ksiądz Arcybiskup nazwał wielkim animatorem ducha misyjnego zarówno wśród duchownych, jak i świeckich.
Po Mszy św. zebrani wysłuchali referatów o tematyce misjologicznej. Abp Henryk Hoser, ordynariusz diec. warszawsko-praskiej oraz były misjonarz w Rwandzie, przedstawił aktualne wyzwania stojące przed Papieską Unią Misyjną. Przewodniczący Rady Wyższej Papieskich Dzieł Misyjnych w latach 2005-2009 zauważył, że obecnie Papieska Unia Misyjna przeżywa drugą młodość w krzewieniu ducha misyjnego, wyrywając z bezczynności misyjnej i budząc wszystkich ochrzczonych do dzielenia się radosną nowiną o zmartwychwstaniu Pana Jezusa.
Natomiast ks. prof. Marek Tatar z UKSW, nawiązując do jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski, omawiając temat „Od chrztu do misji”, podkreślił, że każdy ochrzczony jest wszczepiony w misyjne dzieło Kościoła. Nie przyjmując tego imperatywu misyjnego, sprzeciwia się naturze chrztu i pozbawia się wyobraźni miłosierdzia, ponieważ najważniejszym zadaniem ochrzczonych jest dzielenie się darem wiary z tymi, którzy jeszcze nie poznali Jezusa Chrystusa – zaznaczył ks. Tatar.
O tym, że szerzenie miłosierdzia jest drogą do świętości misjonarza, wykazał w swoim referacie ks. prof. Stanisław Urbański, powołując się na przykład misyjnej posługi św. Matki Teresy z Kalkuty.
Część misjologiczną sympozjum ubogaciło świadectwo o. Juana Carlosa Araya IMC –misjonarza pochodzącego z ojczyzny papieża Franciszka.
Po części misjologicznej uczestnicy spotkania uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim, któremu przewodniczył ks. prał. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy PDM. Podziękował on Pani Jasnogórskiej za sto lat działalności Papieskiej Unii Misyjnej i za dobro, które dokonało się za sprawą jej członków. Prosił też o żywą wiarę i misyjny zapał dla wszystkich wiernych Kościoła w nowym roku duszpasterskim, któremu towarzyszy hasło: „Idźcie i głoście”.
Po apelu rozpoczęło się całonocne czuwanie modlitewne. Adoracja była prowadzona przez studentów Centrum Formacji Misyjnej, przygotowujących się do wyjazdu na misje.
Mszy św. o północy przewodniczył nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennacchio. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej w Polsce podziękował w imieniu papieża Franciszka wszystkim członkom PUM za niestrudzoną i nieocenioną pracę na misyjnej niwie Kościoła w świecie i zawierzył ich na dalszy trud Matce Bożej Częstochowskiej.

img_0017 img_0103 img_0119 img_0241 img_0282 img_0291 img_0349 img_0365 img_9752 sesja_czuwanie_pum_2016_www