Dla papieża Polaka – święto szkoły w Gorzycach

29 kwietnia mieliśmy przyjemność wziąć udział w uroczystych obchodach Święta Szkoły im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gorzycach. Ten uroczysty dzień rozpoczął się mszą świętą, której przewodniczył o. Emmanuel, a kazanie wygłosił o. Boguś. Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem Ojca Świętego, odbyła się część artystyczna na sali gimnastycznej. Uczniowie tak jak święty patron szkoły, oddali się grze aktorskiej z młodzieńczą pasją. Przedstawiciele Szkolnego Koła Caritas ofiarowali pewną sumę pieniędzy na potrzeby misji. Za ten wyraz solidarności z potrzebującymi serdecznie dziękujemy.

Dziękujemy Dyrekcji, Księdzu Proboszczowi, Radzie Gminy, a w sposób szczególny p. Dariuszowi Ruparowi, za zaproszenie oraz miłe i serdeczne przyjęcie.