II Niedziela Wielkiego Postu – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami

Od 2005 r. w II niedzielę Wielkiego Postu Kościół w Polsce modli się i wspiera finansowo misje. Niedziela ta jest obchodzona jako Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Z tej okazji we wszystkich wspólnotach parafialnych odbędzie się zbiórka na fundusz misyjny. W ubiegłym roku z tego funduszu ponad 1,4 mln zł trafiło do rąk misjonarek i misjonarzy. Dzięki hojności wiernych w Polsce misjonarze zrealizowali 99 projektów ewangelizacyjnych, edukacyjnych, medycznych i charytatywnych na kwotę 470 tys. zł.

Żyjmy Eucharystią

Hasło tegorocznego Dnia Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami „Żyjmy Eucharystią” przypomina, że jest ona szkołą miłości bliźniego, solidarności i miłosierdzia. Tak, jak Chrystus, który stał się chlebem, by karmić zgłodniałe dusze, winniśmy dawać świadectwo chrześcijańskiego braterstwa. Horyzont miłości, jaki nakreśla przed nami Eucharystia sięga krańców ziemi. Dlatego misjonarze, karmieni Eucharystią służą wytrwale ubogim i cierpiącym. Organizują dzieła pomocowe: tworzą szpitale, ośrodki zdrowia, ochronki dla sierot, wspierają bezrobotnych i bezdomnych, troszczą się o rodziny wielodzietne i matki samotnie wychowujące dzieci. Budują szkoły i przedszkola, walczą z analfabetyzmem i zacofaniem. Są ze skrzywdzonymi, skazanymi na marginalizację i odrzucenie. Upominają się o poszanowanie godności każdego człowieka.

Misjonarze potrzebują naszego wsparcia duchowego i finansowego. Eucharystia pobudza nas, byśmy nie zapominali o ubogich. Zwłaszcza teraz, w czasie Wielkiego Postu, nasza jałmużna jest cenną pomocą dla nich. Owocami naszego postu i wyrzeczeń możemy nakarmić głodnych, przyodziewać nagich i pocieszać strapionych.

Mimo pandemii

Pandemia koronawirusa, która wybuchła w marcu ubiegłego roku spowolniła a niekiedy uniemożliwiła posługę misjonarzy. W wielu krajach Ameryki Południowej sytuację pogarszają niepokoje społeczne, drożyzna i galopująca inflacja. Wprowadzono surowe restrykcje, praktycznie uniemożliwiając działalność placówkom misyjnym. Zamknięto kościoły, ograniczono misjonarzom możliwość poruszania się.

W Afryce trudno nawet o zapewnienie środków ochrony dla misjonarek w szpitalach, porodówkach i ośrodkach zdrowia. Siostry prowadzące ośrodki zdrowia skarżą się, że brakuje maseczek, płynów dezynfekujących, nawet zwykłego mydła. Nie ma mowy o robieniu testów na koronawirusa. W takich warunkach trudno o optymizm, a jednak misjonarki trwają przy swych chorych i podopiecznych.

Życie na misjach nie zamarło. Do misjonarzy zaczęło zgłaszać się coraz więcej osób z prośbą o pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych. Ludzie ci zostali z dnia na dzień pozbawieni możliwości zarobkowania i bez oszczędności nie mieli szans, by zapewnić żywność swoim rodzinom. Misjonarki i misjonarze szybko zorganizowali pomoc charytatywną i medyczną.

Wychodząc naprzeciw prośbom misjonarzy z Polski Komisja Episkopatu Polski ds. Misji i Dzieło Pomocy „Ad Gentes” utworzyły specjalny fundusz pomocowy w dobie pandemii. W krótkim czasie przekazano ponad 2,6 mln złotych na zakup żywności, lekarstw, środków higieny osobistej i dezynfekcyjnych oraz maseczek.

Pomagajmy misjom

Skoro na mocy chrztu wszyscy jesteśmy uczniami-misjonarzami, ciąży na nas przywilej i zarazem obowiązek dzielenia się wiarą z tymi, którzy jej nie znają. Nie musimy wyjeżdżać do krajów misyjnych, by wypełnić go. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, a wraz z nią św. Jan Paweł II podpowiadają nam, jak możemy zostać misjonarzami. Pierwszym i najważniejszym jest modlitwa oraz ofiary duchowe, składane w intencji misji. Modlitwa chroni misjonarzy i jest źródłem ich ewangelizacyjnej mocy. Dzięki jej sile są zdolni do wytrwania w trudnych warunkach misyjnych.

Drugim sposobem pomagania misjom jest nasze zaangażowanie finansowe i materialne. Pomoc finansowa jest nieodzowna, by misjonarze mogli prowadzić działalność ewangelizacyjną i charytatywną, by utrzymywali liczne placówki edukacyjne i medyczne, tak potrzebne na misjach. Bez naszego wsparcia nie będą mogli pomagać potrzebującym, chorym, starcom i sierotom. To my, dzieląc się z nimi tym, co posiadamy, dajemy im do rąk kromkę chleba, garść ryżu, kubek wody, lekarstwo lub odzież, które oni przekazują swoim podopiecznym. Napełniamy ich ręce, czyniąc możliwymi liczne dzieła miłosierdzia.

Zachęcamy do włączenia się w tę formę jałmużny wielkopostnej i wsparcia projektów wraz z Dziełem Pomocy „Ad Gentes”. Możemy pomóc wysyłając sms-a o treści „Misje” na numer 72 032 (2,46 zł z VAT). Dzięki życzliwości wszystkich operatorów sieci komórkowych, całość kwoty jest przekazywana misjonarzom. Sms działa przez cały rok.