IX Tydzień Biblijny

Na zakończenie IX Tygodnia Biblijnego warto przypomnieć rolę misjonarzy w szerzeniu Dobrej Nowiny, poprzez tłumaczenie i rozpowszechnianie Pisma Świętego.

Kard. Lavigerie tak mówił do swoich duchowych synów: „Dla ewangelizacji niezbędna jest znajomość języka ludzi, wśród których pracujecie. Niech w każdym regionie misjonarze możliwie najszybciej opracują i wydadzą słownik miejscowego języka. Niech poświęcają się rozmowie z tubylcami – rozmawiając, niech się uczą rozmowy”. Wielu z naszych ojców po wydaniu słownika, za priorytet brało sobie tłumaczenie i wydanie Nowego Testamentu oraz Katechizmu w językach lokalnych. Obecnie misjonarze mają ułatwione zadanie, ponieważ korzystają z dorobku swoich poprzedników.

Poniżej fragmenty z różnych tłumaczeń z hasłem tegorocznego Tygodnia biblijnego:

“Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” Mk 16,15