Międzynarodowe Sympozjum Chrześcijanie w świecie islamu.

Misjonarze Afryki (Ojcowie Biali) i Siostry NMP Królowej Afryki (Siostry Białe), wraz z Wydziałem Teologicznym KUL, serdecznie zapraszają na Międzynarodowe Sympozjum Chrześcijanie w świecie islamu. To wydarzenie odbywa się w ramach jubileuszu 150-lecia istnienia wymienionych Zgromadzeń, założonych przez Kardynała Karola Lavigerie.

Sam jubileusz rozpoczęliśmy 9 grudnia 2018 r. Eucharystią pod przewodnictwem metropolity lubelskiego abp Stanisława Budzika. Teraz pragniemy zaproponować udział w naukowym sympozjum, które przedstawi tematykę naszych misji w krajach muzułmańskich i ważny aspekt naszego charyzmatu – dialog z islamem. Prelegentami między innymi, będą wybitne postacie dialogu z islamem w Kościele katolickim: Abp dr Michael Fitzgerald i o. dr Diego Sarrio Cucarella. Wśród zaproszonych gości będzie także profesor Eugeniusz Sakowicz, autorytet ds. dialogu z islamem w Polsce. Poza tym spotkamy misjonarzy i misjonarki, którzy podzielą się swoim doświadczeniem pracy w krajach Maghrebu.

Uroczyste otwarcie Sympozjum, wraz referatem programowym gościa honorowego, będzie miało miejsce w piątek, 25 stycznia 2019 r. o godz. 10.00, w auli C-1031 w Kolegium Jana Pawła II na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Zapraszamy też na Eucharystię o godz.12.30 w kościele akademickim KUL.

W sobotę,26 stycznia 2019 roku, Sympozjum wznowi obrady o godz. 9.00. Polecamy szczególnie blok tematyczny poświęcony nowo beatyfikowanej (8 grudnia 2018 r.) wspólnocie Misjonarzy Afryki, Męczennikom z Tizi-Ouzou w Algierii.

Same uroczystości jubileuszowe mają podkreślić naszą wdzięczność Panu Bogu za dar charyzmatu dla Afryki i dar powołania misjonarzy i misjonarek, którzy w przeciągu minionych 150 lat złożyli świadectwo miłości Chrystusa dla afrykańskich braci i sióstr.

W kontekście uchodźców w Europie i zagrożenia terroryzmem, opinia publiczna w Polsce w często bywa kształtowana przez negatywny przekaz medialny o innych kulturach, szczególnie islamu. Doświadczenia misjonarzy pracujących w środowisku muzułmańskim w krajach Afryki są odmienne. Warto zatem posłuchać głosu opartego na prawdziwym doświadczeniu i pragnieniu dialogu z islamem.