Misjonarz na lekcji katechezy

O. Mariusz odwiedził w czwartek, 5 października, Szkołę Podstawową nr 29 w Lublinie. Został on zaproszony przez ks. Tomasza Niedziałka na lekcję religii. Zaproszenie to jest odpowiedzią na tegoroczny program duszpasterski, w którym hasłem przewodnim jest „Idźcie i głoście”, odnoszącym się do misyjności Kościoła i do postawy otwartości na sprawy misji.

Ks. Krzysztof Gałan – szef Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Lubelskiej, podczas spotkania rozpoczynającego rok katechetyczny (26 sierpnia br.) zachęcał katechetów, aby zapraszali na lekcje misjonarzy. Zaznaczył, iż  misje w kościele można promować w różny sposób, m.in. poprzez spotkania z misjonarzami, słuchania świadectw ich życia, aby jak najlepiej przybliżyć młodym ludziom sprawy misji.

Podczas swojej wizyty o. Mariusz opowiedział uczniom o charyzmacie Ojców Białych, czyli ewangelizacji Afryki oraz dialogu z Islamem. Podzielił się także swoim doświadczeniem na misjach. Nie mogło również zabraknąć afrykańskich artefaktów, które zawsze wzbudzają duże zainteresowanie wśród młodzieży.

Dziękujemy ks. Tomaszowi Niedziałkowi z parafii św. Józefa, pracującemu w SP nr 29 oraz Dyrekcji Szkoły za zaproszenie, a także uczniom, którzy uczestniczyli w spotkaniach z misjonarzem podczas lekcji religii.