Misyjna Pocztówka Świąteczna w Parafii św. Stanisława BM

Gaudete (łac.) – niedziela Radości, to III niedziela Adwentu, kiedy słyszymy: „Radujcie się!”. Już od rana wolontariusze Stowarzyszenia Przyjaciół Misjonarzy Afryki (PMA) wraz z o. Mariuszem gorąco zachęcali wiernych z parafii św. Stanisława BM przy ul. Zbożowej w Lublinie do nabycia misyjnej bożonarodzeniowej kartki świątecznej. Zebrane ofiary pieniężne (w kwocie 1629,30 PLN) są przeznaczone na wsparcie Misjonarzy Afryki. Mamy nadzieję, że nasza akcja pomaga również kultywować piękną tradycję wysyłania kartek z życzeniami świątecznymi, które są świadectwem naszej wiary w narodzenie Zbawiciela Świata. Niech te kartki służą również dzieleniu się Dobrą Nowiną z bliskimi.

Serdecznie dziękujemy ks. Proboszczowi Eugeniuszowi Zarębińskiemu za bliską współpracę i gotowość do wspierania misjonarzy. Dziękujemy ks. Emilowi za żywą promocję naszej akcji, s. Danieli za pomoc i radę, Siostrom Wynagrodzicielkom Najświętszego Oblicza – naszym Obliczankom za pyszną kolację. Nade wszystko wielkie podziękowania należą się Parafianom za ich życzliwość i hojność.

Przyjaciele Misjonarzy Afryki (PMA)