Modlitwa za zmarłych

Modlitwa za zmarłych

Często rozmawiamy z osobami, które są dotknięte cierpieniem z powodu śmierci kogoś bliskiego. Jeśli spotkało Cię to trudne doświadczenie, proponujemy wspólną modlitwę.

Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie nr 1030, stwierdza:

„Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba.”

Prosimy o wpisanie imion i nazwisk znanych i kochanych przez Was osób, które w ostatnim czasie odeszły na tamtą stronę życia. Ufni w Boże Miłosiedzie, pragniemy, aby nasza wspólna modlitwa pomogła im osiągnąć pełnie życia w Chrystusie z Panem Bogiem. Na adres mailowy lub pocztą zostanie wysłane potwierdzenie, że te śp. osoby są wpisane na zakładce naszej strony internetowej i informacje o dacie i godzinie modlitwy w ich intencji.

Imiona i nazwiska tych świętej pamięci osób będą publikowane na naszej stronie internetowej na zakładce. „Modlitwy za śp. dusze zmarłych.”

W każdy drugi piątek miesiąca, wieczorem w czasie modlitwy brewiarzowej w naszej kaplicy pod wezwaniem Męczenników Ugandy w Natalinie, wspólnota Misjonarzy Afryki Ojców Białych będzie polecała powierzonych nam w ostatnim miesiącu zmarłych. Ich imiona i nazwiska zostaną odczytane, a w ich intencji zostanie ofiarowana modlitwa różańcowa.

Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie nr 1030, stwierdza:

"Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba."

Prosimy o wpisanie imion i nazwisk znanych i kochanych przez Was osób, które w ostatnim czasie odeszły na tamtą stronę życia. Ufni w Boże Miłosiedzie, pragniemy, aby nasza wspólna modlitwa pomogła im osiągnąć pełnie życia w Chrystusie z Panem Bogiem. Na adres mailowy lub pocztą zostanie wysłane potwierdzenie, że te śp. osoby są wpisane na zakładce naszej strony internetowej i informacje o dacie i godzinie modlitwy w ich intencji.

Imiona i nazwiska tych świętej pamięci osób będą publikowane na naszej stronie internetowej na zakładce. "Modlitwy za śp. dusze zmarłych."

W każdy drugi piątek miesiąca, wieczorem w czasie modlitwy brewiarzowej w naszej kaplicy pod wezwaniem Męczenników Ugandy w Natalinie, wspólnota Misjonarzy Afryki Ojców Białych będzie polecała powierzonych nam w ostatnim miesiącu zmarłych. Ich imiona i nazwiska zostaną odczytane, a w ich intencji zostanie ofiarowana modlitwa różańcowa.