Niedziela Dobrego Pasterza – Święto Patronalne Papieskiego Dzieła Św. Piotra Apostoła

Niedziela Dobrego Pasterza to czas modlitwy i troski o powołanych do służby kapłańskiej i życia konsekrowanego. W Kościołach na całym świecie rozlegnie się pokorne wołanie o dobrych i świętych kapłanów. Ta troska jest wpisana na stałe w modlitewne serce Kościoła, ale w Niedzielę Dobrego Pasterza szczególnie patrzymy w stronę chrzcielnicy, konfesjonału, ambony i ołtarza i chcielibyśmy tam zawsze widzieć kapłanów – naszych pasterzy i braci w wierze.

Tereny misyjne to w wielu zakątkach świata młode biedne wspólnoty, które do pełnego rozwoju potrzebują powołań. Dlatego w 1889 roku zaczęło istnieć Dzieło św. Piotra Apostoła, obecnie instytucja podlegająca papieżowi. Jest to część Papieskich Dzieł Misyjnych, które wspierają wszystkie terytoria, gdzie po raz pierwszy głosi się Dobrą Nowinę.

Papieskie Dzieła Misyjne na świecie sprawują opiekę nad 1100 terenami misyjnymi, gdzie znajduje się 637 seminariów misyjnych, blisko 100 tys. kleryków oraz 2500 wykładowców i opiekunów formacji.

Dzieło realizuje pomoc zwyczajną, czyli przekazuje pieniądze na codzienne funkcjonowanie seminariów (żywność, energia, woda, książki, ubrania, modlitewniki), ale też współfinansuje projekty specjalne (rozbudowa budynków, kaplic, zakup terenu pod nowe inwestycje, dofinansowanie rowerów, którymi przemieszczają się klerycy na wykłady czy do pomocy duszpasterskiej).

W Niedzielę Dobrego Pasterza bądź z nami!

Włącz się w dzieło pomocy klerykom na misjach. Jeśli chcesz pomóc

– to najprostsza droga.

Deklarację znajdziesz tutaj [w zakładce ADOMIS]: https://pdpa.missio.org.pl/