Niedziela Misyjna w Pcimiu

W V niedzielę wielkanocną, 24 kwietnia 2016r,  ojcowie Mariusz Bartuzi i Antoni Markowski głosili misyjne słowo Boże w Parafii św. Mikołaja w Pcimiu w archidiecezji Krakowskiej. Zostaliśmy zaproszeni i zaszczytnie ugoszczeni przez przez Ks Proboszcza dr Lucjana Pezdę. Wyrażamy wdzięczność Ks Proboszczowi za otwarcie podwoi Parafii dla sprawy pobudzania odpowiedzialności wszystkich ochrzczonych za powszechną misję Kościoła. Jesteśmy bardzo zbudowani przyjęciem, jakiego doznaliśmy w czasie głoszenia kazań. Znakiem zewnętrznym tego były rozmowy z Parafianami przy wyjściu z Kościoła po zakończeniu Mszy św. Wielu brało nasze Pismo Głos Afryki i złożyło ofiary na naszą działalność misyjną. W czasie Sumy 6 młodych Parafian zgodziło się przebrać w stroje afrykańskie jako wyraz wsparcia głoszonego słowa o zainteresowanie misjami i zaangażowanie w misje. Ten motyw został bardzo podkreślony: najpierw zainteresowanie misjami na różne sposoby np. przyjrzenie się symbolicznej wystawie zdjęć, które umieściliśmy w Kościele czy poprzez dotyk przedmiotów pochodzących z Afryki lub przeczytanie artykułu z naszego Pisma. Zainteresowanie bardzo pomaga w zrobieniu drugiego kroku – zaangażowania w dzieła misyjne. A tych jest tak wiele, że każdy może dołożyć swoją przysłowiową cegiełkę, aby to dzieło rozwijać.

Po zakończeniu misyjnego działania ks wikariusz Parafii Tadeusz Tylka przeprowadził z nami wywiad na temat działalności misyjnej Misjonarzy Afryki. Ukaże się on w lokalnej gazecie parafialnej jako przedłużenie naszej misyjnej posługi w parafii św. Mikołaja.

Zachęcamy wszystkich jadących w kierunku Zakopanego, aby skręcili z drogi i podjechali pod Kościół Parafialny w Pcimiu i w nim się pomodlili. Pcim ma w sobie przyciągającą duchowość.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7