Niedziela Misyjna

Misje są naszą drogą do świętości. W dniu 22 października 2023 roku, podczas Niedzieli Misyjnej, zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w modlitwie za misjonarzy. Jest to dzień, w którym Kościół na całym świecie zachęca swoich wiernych do większego zaangażowania w dzieło misji. Papież Franciszek przypomniał nam że ,,wszyscy ludzie mają prawo do usłyszenia Dobrej Nowiny o Jezusie.”  Podczas Niedzieli Misyjnej, Kościół prosi swoich członków, aby poświęcili swoją modlitwę i wsparcie materialne dla misjonarzy na całym świecie. To jest też okazja, aby otworzyć się jeszcze bardziej na gotowość do życia swoim powołaniem by w ten sposób przyczynić się do budowania Królestwa Bożego tutaj na ziemi. Niedziela Misyjna jest też szansą do przeżywania jedności Kościoła Powszechnego oraz do solidaryzowania się z najbardziej potrzebującymi.

Chcemy, aby Niedziela Misyjna była dniem, kiedy wszyscy członkowie Kościoła mogą czuć się zjednoczeni w swoim posłannictwie. To jest dzień, w którym możemy dać świadectwo solidarności z naszymi braćmi i siostrami na całym świecie.

Dla nas Misjonarzy Afryki pracujących w Polsce Niedziela Misyjna jest okazją do szczególnej aktywności na polu animacji misyjnej i powołaniowej, dlatego w sposób szczególny polecamy się Waszej modlitwie.

Orędzie Ojca Świętego na Światowy Dzień Misyjny