Nowe przedszkole u o. Tomka w Tandale

O. Tomek Podrazik napisał do nas prosto z Tanzanii.

Na misjach człowiek przekonuje się, że nie wystarczy głosić Ewangelii Słowem, ale trzeba też zaangażować się w rozwój inicjatyw mających na celu pomoc lokalnej ludności w wyrywaniu się z wielu trudności spowodowanych niełatwą sytuacją materialną. Dlatego też praca na Parafii w Tandale podzielona jest na dwa obszary. Z jednej strony jest to normalna praca duszpasterska, a z drugiej strony praca na polu przeciwdziałania problemowi ubóstwa poprzez edukację. Działalnością tą zajmuje się organizacja Tandale Social Development Center (TASODEC), której organem założycielskim jest Parafia, a koordynacją jej działalności zajmują się Siostry Białe. TASODEC prowadzi szkołę krawiecką, opłaca czesne za naukę w szkołach średnich, prowadzi centrum dla sierot – tzw., Kizito Center, oraz Caritas, który organizuje zbiórki jedzenia, a następnie rozdziela je pośród najuboższych mieszkańców Tandale, dzielnicy Dar es Salaam, w której większości mieszkają muzułmanie. TASODEC również prowadzi przedszkole MAPERA dla dzieci z najuboższych rodzin w Tandale, tak aby ich rodzice mogli zająć się pracą zarobkową lub jej poszukiwaniem. Przedszkole to od samego początku zmagało się z trudnymi warunkami lokalowymi i sanitarnymi. Najpierw zajęcia odbywały się w budynku, w którym ludzie modlili się w czasie, gdy byliśmy jeszcze stacją dojazdową. W 2017 roku przedszkole przeniosło się do budynku, w którym odbywają się zajęcia wyrównawcze dla młodzieży, która nie ukończyła szkoły podstawowej, zaś młodzież przeniosła się do budynku plebani.

Dzięki współpracy z Departamentem Pomocy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Polska Pomoc, oraz pośrednictwu fundacji Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, udało nam się ukończyć budowę nowoczesnego budynku spełniającego standardy wyznaczone przez Ministerstwo Edukacji w Tanzanii.

Budowa trwała od maja zeszłego roku. Polska Pomoc sfinansowała 60 procent kosztów budowy, a pozostałe 40 procent kosztów pokryli nasi parafianie poprzez organizowanie dodatkowych składek.

8 grudnia 2018 odbyło się otwarcie budynku przedszkola połączone z uroczystym zakończeniem roku szkolnego. Budynek nowego przedszkola pobłogosławił Kard. Policarp Pengo. Wśród zaproszonych gości była nasza parafianka Pani Ishengoma – współzałożycielka TASODECu, Przedstawicielka Polskiej Ambasady w Tanzanii – Pani Ewelina Lubieniecka z mężem, oraz zarząd Fundacji Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw: Pani Agata Gawlik, Pani Justyna Kańczugowska, oraz koordynator projektu Pan Marek Guzowski. Obecni byli także rodzice naszych przedszkolaków oraz liderzy małych wspólnot chrześcijańskich. Uroczystość uświetniły afrykańskie tańce i śpiewy w wykonaniu naszych przedszkolaków oraz dziewczyn z naszej szkoły krawieckiej. Jak to w Tanzanii, nie obyło się również bez obfitego poczęstunku.