POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE, ZAKONNE I MISYJNE W POLSCE W 2022 ROKU

Dane statystyczne Wyższych Seminariów Duchownych w Polsce

(4 października 2022 r.)

POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE, ZAKONNE I MISYJNE W POLSCE W 2022 ROKU
Dane z 72 ośrodków formacji kapłańskiej wskazują na duży spadek powołań do życia kapłańskiego, zakonnego i misyjnego w Polsce. W stosunku do ubiegłego 2021 roku liczba mężczyzn pragnących służyć Chrystusowi i Kościołowi jako kapłani lub misjonarze zmalała o 218. W ubiegłym roku odbywających formację kapłańską na różnych jej etapach, czyli kleryków było 2177, zaś tego roku jest ich jedynie 1959 (spadek o około 10%).

 

Dane z 72 ośrodków (diecezjalne/między-diecezjalne, zakonne/misyjne)
Rozpoczynający formację (etap propedeutyczny lub postulat lub nowicjat lub rok I – jako początek formacji do kapłaństwa w diecezji bądź zgromadzeniu)
– diecezjalne: 227 (242 w 2021 r.) -15
– zakonne/misyjne: 102 (114 w 2021 r.) -12
– łącznie: 329 (356 w 2021 r.) -27
Ogólna liczba alumnów:
– diecezjalne: 1214
– zakonne/misyjne: 745
– łącznie: 1959 (2177 w 2021 r.) -218
Zestawienie ostatnich lat:
rok kandydaci łącznie
2022 329 1959

2021 356 2177
2020 438 2556
2019 498 2857
2018 620 3016
2017 577 b.d.
Rozpoczynający formację z poszczególnych diecezji:
1. Seminarium 35+ Łódź 14
2. Tarnów 10
3. Poznań 10
4. Warszawa 10
5. Warszawa-Praga 9
6. Kraków 9
7. Opole 9
8. Białystok 8
9. Pelplin 8
10. Białystok 8
Rozpoczynający formację w poszczególnych zgromadzeniach/seminariach misyjnych:
1. Dominikanie 14
2. Franciszkanie Konwentualni Łódź 9
3. Salezjanie 8
4. Pallotyni 7
5. Redemptoris Mater Warszawa 5
6. Kapucyni Lublin 5
7. Misjonarze Oblaci NMP 5
8. Franciszkanie Antonianum 4
9. Franciszkanie Kraków 4
10. Misjonarze Św. Rodziny 4
Liczba osób w formacji – ośrodki diecezjalne/międzydiecezjalne
1. Kraków (z diec. bielsko-żywiecką) 90
2. Poznań (z diec. bydgoską i kaliską) 83
3. Tarnów 81
4. Wrocław (z diec. legnicką i świdnicką) 76
5. Warszawa 62
6. Opole (z diec. gliwicką) 52
7. Lublin (z klerykami grecko-katolickimi) 48
8. Katowice 47
9. Przemyśl 45
10. Częstochowa (z diec. sosnowiecką) 42
Liczba osób w formacji zakonnej/misyjnej
1. Dominikanie 76

2. Salezjanie Kraków/Ląd 62
3. Jezuici Warszawa/Kraków 51
4. Franciszkanie Konwentualni Łódź 45
5. Paulini 43
6. Redemptoris Mater Warszawa 37
7. Franciszkanie Konwentualni Kraków 34
8. Kapucyni Kraków 29
9. Misjonarze św. Wincentego a Paulo 26
10. Pallotyni 26