O. Richard Baawobr, generał Misjonarzy Afryki biskupem

Papież Franciszek 17 lutego mianował o. Richarda Baawobr, generała naszego Zgromadzenia na biskupa jego rodzinnej diecezji Wa w Ghanie. Tym samym dołączył on do grona 11 biskupów, naszych współbraci, pracujących w Afryce oraz poza nią.

Biskup nominat, o. Richard, urodził się w Nandom-Lawra w Ghanie. Po ukończeniu szkoły średniej w 1979, wstąpił de Seminarium Diecezjalnego im. Św. Wiktora w Tamale. Po ukończeniu studiów filozoficznych wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Afryki i w 1981 rozpoczął nowicjat we Fryburgu, Szwajcarii. O. Richard skończył swoją formację teologiczną na Londyńskim Instytucie Misyjnym i w 1987 przyjął święcenia kapłańskie w parafii Ko. Jego pierwszą nominacją była misja Livulu, w archidiecezji Kinshasa w Kongo. Po 4 latach pracy duszpasterskiej został skierowany na studia do Biblicum w Rzymie. Po ukończeniu studiów pracował jako Formator w nowicjacie naszego Zgromadzenia w Kahangala, w Tanzanii a od 1999 do 2004 był rektorem naszego seminarium w Tuluzie, we Francji. W 2004 został wybrany na Pierwszego Asystenta Generała,  a w 2010 podczas naszej ostatniej kapituły został wybrany Generałem Zgromadzenia Misjonarzy Afryki. W 2015 z ramienia Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych Zakonów wziął udział w Synodzie o Rodzinie.

Diecezja Wa została ustanowiona w 1959 i jest położona w północnej Ghanie. Diecezja ma powierzchnię 18 476 km2 i jest zamieszkiwana przez 700 tyś. ludzi z czego 341 tyś. to Katolicy. W diecezji Wa są 23 parafie, 100 księży diecezjalnych, 4 księży zakonnych z naszego zgromadzenia, 38 braci zakonnych, 148 sióstr zakonnych oraz 27 kleryków.

Jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu Franciszkowi za okazane zaufanie wobec naszego współbrata oraz Zgromadzenia. Życzymy biskupowi nominatowi wszelkiego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Królowej Afryki.

richard1 richard2 richard3